Mali Sistemlerin Güçlendirilmesi

Mali Sistemlerin Güçlendirilmesi

Mali Sistemlerin Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, etkin çalışan, istikrarlı mali piyasaların gelişmesini hızlandırmak amacıyla politika ve prensipleri belirlemeye çalışmaktadır. Üyeler etkin uygulamaların artırılması ve geliştirilmesi için bir çok alan belirlemişlerdir: Bunlar, kurumsal yönetim, risk yönetimi, (likidite yönetimi de dahil) ve güvenlik çemberi anlaşmalarıdır. Rapor bu unsurların kapsaması gereken noktaları belirtmekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Üyeler ulusal mali sistemlerin güçlendirilmesi için gözetim ve denetim otoriteleri, regülatörler, uluslararası grup ve organizasyonlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasını çok önemli bulmaktadır. Raporda uluslararası işbirliğinin sağlanması için birçok seçenek sunulmaktadır. Bunlardan birisi mali sektörle ilgili konuları tartışmak amacıyla düzenli olarak “Mali Sektör Politikaları Forum”unun kurulmasıdır.

Yorum yazın