Limit İçi Teminat Mektuplarına İlişkin Şube Limiti Nedir?

Limit İçi Teminat Mektuplarına İlişkin Şube Limiti Nedir?
Bankamızın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Resmi Daire ve Müesseselere hitaben verebileceği teminat mektubu limiti, Bankamız öz kaynakları ile mevcut limitin kullanım durumu dikkate alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirlenmektedir. 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi işler için, tespit edilen limitin üzerinde teminat mektubu verilememektedir.
Söz konusu limitin takibi Genel Müdürlük İhtiyat Fonu adı altında Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’nca yapılmakta olup, Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubelere sektörler bazında tahsis edilen gayrinakdi TL/YP tutarlar içerisinde limit içi tutarlar da yer almaktadır.

Yorum yazın