Limit İçi Düzenlenecek Teminat Mektubunun Limit Bölümü Nasıl Doldurulur?

örnek:
Şube (resmi) limiti: 1.000.000.- TL
Genel Müdürlük İhtiyat Fonundan Alınan Limit : Şubece düzenlenen teminat mektubu toplamı da;
399.000.000.-TL

Talep Edilen Mektup Tutarı: 100.000.000.-TL olması halinde mektubun limit bölümü aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce
verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve
avans teminat mektupları tutarı………………………….: 500.000.000.-TL
Şubemiz Limiti………………………………………………….: 1.000.000.-TL
Genel Müd. İhtiyat Fonundan alınan limit…………….: 499.000.000.-TL
Şubemiz toplam limiti………………………………………..: 500.000.000.-TL

Yorum yazın