Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi

Bankaların gelirleri üzerinden alınan Kurumlar Vergisi, bankalar için önemli mali yüklerden birisidir. Türkiye’ de kurulu bankalar ile merkezi yurtdışında olan bankaların Türkiye’deki şubeleri için geçerlidir.

a. Vergi Tipi; bankaların elde etmiş olduğu gelirler üzerinden alınır.
b. Verginin Konusu; bankalarca elde edilen yurt içi ve yurt dışı tüm kazançlar (istisnalar hariç) KV’ nin konusunu oluşturur.
c. Vergiyi doğuran olay; Kurumlar Vergisi’ ni doğuran olay “kurum kazancının” elde edilmesidir. Elde etme yönünden gelirin alacak olarak doğmuş olması gerekli ve yeterlidir. Gelirin konusunu oluşturan edimin fiili anlamda gerçekleşmemiş olması, alacağın tahakkuk etme koşuluyla gelirin elde edilmesini etkilemez. Giderler yönünden de bir borcun tahakkuk etmiş olması, giderin doğması bakımından yeterlidir.
d. Vergi Matrahı; bankalar açısından Kurumlar Vergisi’ nin matrahı, bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancıdır. Safi kurum kazancının tespitinde GVK’ nın ticari kazanç hakkında hükümleri ile VUK’ un varlıkların değerlemesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yazın