Kurum Tahsilatları Ve Takas Çekleri Nakit Yönetimi Kredisi Nedir?

Kurum Tahsilatları Ve Takas Çekleri Nakit Yönetimi Kredisi Nedir?

Şubelerimiz, Bankamızın aracılık ettiği kurum (Bağkur, SSK, Turkcell, Telsim, Vergi Ödemeleri vb) tahsilatlarında sahip olduğu valör kazancının belirli bir kısmını nakit çıkışı gerektirmeyen “Kurum Tahsilatları ve Takas Çekleri Nakit Yönetimi Kredisi” olarak kullandırabileceklerdir.
Kurum Tahsilatları Ve Takas Çekleri Nakit Yönetimi Kredisi Kullandırımında Gerekli Ön Şartlar Nelerdir?

Kredinin kullandırılabilmesi için,

• firmanın öncelikle Bankamızda resen veya otorize, onaylı BCH kredi limiti bulunması;
• serbest kredi limitinin kullandırılacak krediyi karşılaması
• Genel Ticari Kredi Sözleşmesi ile kredi açılmasında öngörülen teminatların alınmış olması

gerekmektedir.
Kurum Tahsilatları Ve Takas Çekleri Nakit Yönetimi Kredisi Kullandırımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Söz konusu kredinin vadesi (Opsiyon Vadesi), Bankamız ile tahsilatına aracılık edilen Kurumlar arasında yapılan tahsilat protokollerinde yer alan vade (devir vadesi) dahilinde Ticari/Kurumsal Pazarlama Daire Başkanlığı’nca belirlenecek olup, bu vadeyi kesinlikle aşmayacaktır.

Bu Kredi; Şubelerimizce re’sen kullandırılmayacaktır.

Şubece kredi kullandırılmadan önce firmadan, Nakit Yönetimi Kredisi kullanımına yönelik taleplerini ve söz konusu kredinin Bankamız ile firma arasında belirlenen opsiyon vadesinde kapatılmaması halinde normal ticari kredi faiz oranına tabi tutulacağının peşinen kabul ve taahhüt edildiği hususunu içeren yazılı bir talimat alınacaktır.

Kredinin kullandırım aşamasında, kredi tutarı firmanın talimatına istinaden mevcut BCH limitinden bloke edilerek BCH hesabının altında “1181100- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler-Diğer Müşteriler-Özel-Nakit Yönetimi Kredisi” hesabında izlenecektir. Bloke işleminin ardından kredi tutarı firmanın ticari mevduat hesabına virman yapılacak ve Kurum Tahsilat İşlemi/Takas Provizyon İşlemi bu hesaptan gerçekleştirilecektir.

Yorum yazın