KREDİNİN YARARLARI

KREDİNİN YARARLARI
Günümüzde iktisadi ve ticari faaliyetlerin hızla artması ve çeşitlenmesi, tüccarların, sanayicilerin, imalatçıların ve üreticilerin yatırım ve işletme masraflarının sürekli olarak artmasına neden olmaktadır.Kuşkusuz bütün bu gereksinimlerin kısıtlı olan işletme sermayesi ile karşılanması olanaksızdır.Bu nedenle üretimin aksamaması, durmaması, malların dağıtımının sağlanması üretim ve imalat birimlerinde ortaya çıkan her türlü masrafın karşılanması için bir kredi sistemine gereksinim vardır.İşte bu gereksinimi kredi kurumları ve büyük ölçüde de bankalar sağlamaktadır. Böylece bankaların gördükleri hizmet ülkelerin ekonomik ve ticari faaliyetlerinde köşe taşlarından birini oluşturur.
Bankalar çeşitli yollardan topladıkları paraları plasman faaliyetleri şeklinde belirli kurallar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine belirlenen kredi sınırları içinde borç verirler yada kendi itibarlarını ortaya koyarak müşterileri lehine taahhüt ve garantilerde bulunurlar.Alacaklarını vadelerinde geri alırlar ve ihtiyaç sahiplerine verirler.Bu süreç içerisinde banka veya kredi kurumu en asgari riskle çalışmalıdır.Bunu da çeşitli mali analizler ve istihbaratlarla sağlar.

Yorum yazın