KREDİNİN UNSURLARI – KREDİ UNSURLARI

KREDİNİN UNSURLARI
Kredinin zaman, güven, risk ve verim olmak üzere dört temel unsuru bulunmaktadır.

1.2.1. Zaman Unsuru
Bankalar tarafından ödünç verilen paranın ya da sunulan itibarın belirli bir süre sonra iade edilmesi söz konusu olduğundan kredi de zaman çok önemlidir. Tanınan vadenin uzunluğuna bağlı olarak risk değişmektedir. Geleceğin belirsizliği nedeniyle vade uzadıkça risk de artmaktadır
1.2.2. Güven Unsuru
Nakit, mal, teminat ve kefalet mahiyetinde veya herhangi bir şekilde verilen kredi, belirli bir süre sonra geri alınmak koşulunu taşıdığından, arada bir itimadın bulunması gerekir. Kredi verilecek kişinin veya kurumun banka nezdinde bir saygınlığını ve güvenirliliği olması gerekir.
1.2.3. Risk Unsuru
Bankacılıkta risk, ödünç verilen paranın tahsiline ve garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar meydana gelmesi muhtemel tehlikelerin toplamıdır. Bu çoğunlukla kredinin zamanında geri ödenmemesi, iş veya hizmet taahhüdünün yerine getirilmemesi ve kredi sözleşmesinde belirtilen şartlara uyulmaması şeklinde oluşmaktadır. Kredi işlemlerinde risk unsurunun ortadan kaldırılması en önemli hedeftir. Bunun için, risk görülen firmalarla kredi ilişkisine girilmemesi, kredi kullandırılırken sağlam teminatlar alınması ve firmanın durumunun yakından izlenmesi gerekir.
1.2.4. Verim Unsuru
Krediyi veren bankanın, kredi işlemlerinden bir kar elde etmesi gerekir. Aksi halde, bankanın kredi işlemlerine girmesin bir anlamı olmayacağı gibi varlığını sürdürmesi, mevduat sahiplerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi ve ortaklarına kar dağıtması da mümkün olmayacaktır.
Krediler bankanın gelir sağlayan en önemli kalemi olup, kredinin geliri faiz ve komisyondan oluşmaktadır. Faiz, basit anlamda nakit kredinin ücretidir. Komisyon ise “… kredi verenin kredi açılışı dolayısıyla giriştiği bazı teşebbüslerin neden olduğu masrafların veya üstlendiği zarar ya da rizikonun karşılığını oluşturur”. Komisyon, nakit kredilerde faize ek olarak alınmakta, gayri nakdi kredilerde ise asli gelirini oluşturmaktadır.

Yorum yazın