Kredinin Temel Unsurları Nelerdir?

Kredinin Temel Unsurları Nelerdir?

Süre: Gelecek belirsiz olduğundan, kredilendirmede zaman çok önemlidir. Süre uzadıkça risk artar.

Güven: Kredi verilecek gerçek veya tüzel kişinin banka nezdinde saygınlığı olmalı, kendisine güvenilmelidir. Kredi veren ile kredi alan arasında bir güvenin bulunması gerekmektedir.

Risk: Bankacılıkta risk, ödünç verilen paranın tahsiline ve verilen garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar meydana gelmesi olası tehlikelerin toplamıdır. Diğer bir anlamda ise risk, bir gerçek veya tüzel kişiye nakit, mal, kefalet ve teminat şeklinde açılan kredilerden herhangi bir tarihte kullandırılan kredilerin toplamıdır şeklinde tarif edilebilir.

Gelir: Bankalar;
• Varlıklarını devam ettirebilmek ve geliştirmek
• Topladıkları mevduat nedeniyle mevduat sahiplerine olan sorumluluklarını yerine getirebilmek,

İçin varolan fonları ve çeşitli şekillerde elde ettikleri kaynakları ile faiz, komisyon ve benzeri gelirler sağlamak zorundadırlar.

Yorum yazın