Kredinin Tanımı ve Unsurları

Kredinin Tanımı ve Unsurları

Kredinin sözlük anlamı saygınlıktır. Ekonomik ilişkilerde veresiye mal ve hizmet satışını ve ödünç para verme olayını ifade eder. Bankacılıkta ise kredi; ödünç para ve müşteri lehine garanti vermek anlamında kullanılır.
Kredi ancak geri ödeyeceği konusunda güven duyulan kişi ve kuruluşlara veriliri. Kredi talebinde bulunan bir kişi veya kuruluşun güvenilir olup olmadığı, çeşitli yöntemlerle hakkında yapılan istihbarat ve mali tahlil ile anlaşılır. Bununla birlikte, müşterinin aldığı krediyi kısmen yada tamamen geri ödeyememesi her zaman mümkündür. Bankacıların bu konudaki görevi, kredinin geri ödenmeme riskini en aza indirgeyecek önlemleri almaktır.
Kredi kavramında üç ana unsur vardır:
Zaman: Bankalarca ödünç verilen paranı ve temin edilen saygınlığın belirli bir süre sonra iade edilmesi söz konusu olduğundan, kredide zaman çok önemlidir. Vade uzadıkça risk artar. Bunun nedeni ise geleceğin belirsizliğidir.
İtimat: Nakit, mal teminat, kefalet şekil ve maliyetinde veya herhangi bir şekil ve surette verilen kredi, belirli bir süre sonunda geri alınmak koşulunu taşıdığından, arada bir itimadın bulunması gerekir. Kredi verilecek kişi ya da kuruluşun banka nezdinde saygınlığı olmalı, kendisine güvenilmelidir. Bu konu kredi i vermenin temel unsurudur.
Risk: Bankacılıkta risk ödünç verilen paraların tahsiline ve verilen garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar meydana gelmesi muhtemel tehlikelerin toplamıdır.
Diğer bir anlamda risk, bir kişiye veya bir kuruluşa nakit, mal, kefalet ve teminat şeklinde açılan kredilerden herhangi bir tarihte kullandırılan miktarı ifade eder.

Yorum yazın