Kredinin Kaynakları

Kredinin Kaynakları

Bankaların ödünç para verebilmeleri için yararlandıkları kaynakları, öz ve yabancı kaynaklar olarak iki grupta toplamak mümkündür.

– Öz kaynaklar
– Ödenmemiş sermaye
– İhtiyatlar
– Karşılıklar
– Dağıtılmamış karlardan oluşur.

Yabancı kaynaklar:
– Mevduat
– T.C. Merkez Bankası’ndan sağlanan reeskont ve avans kredileri
– Yurtiçi bankalardan sağlanan krediler
– Yurtdışı bankalardan sağlanan krediler
– Muhtelif borçlar
– Tahvil ihracı ile sağlanın fonlardan oluşur.

Bu sayılanlar içinde devamlı kaynak niteliği sadece mevduatta vardır. Diğer kaynaklar vadelerinde tasfiye edildiğinden yabancı kaynak denildiğinde ilk düşünülen mevduat kaynağıdır.

Yorum yazın