Kredinin Bulunduğu Şubemizin Talimatı İle, Başka Bir Şubemizden Mektup Verilebilir mi?

Kredinin Bulunduğu Şubemizin Talimatı İle, Başka Bir Şubemizden Mektup Verilebilir mi?

Bir firmaya, kredisinin bulunduğu şubemizin talimatı ile başka bir şubemizce teminat mektubu verilmesi mümkündür.

1- Talimatı Veren Şubece Yapılacak İşlemler :
Şubelerimizce telefon, e-mail veya faksla teminat mektubu verilmesi yolunda karşı şubeye verilecek talimatta “Mektubun limit içi veya limit dışı olarak mı verileceği, limit içi ise verilecek mektup tutarı da dahil olmak üzere verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans teminat mektupları tutarı, Şube toplam limiti, mektubun vadeli mi vadesiz mi olduğu, vadeli ise, vadesinin ne olduğu, mektup lehdarı ile muhatabın unvan ve adresleri” belirtilecek ve verilen talimatta meblağ ile ilgili bilgilerin şifreli olarak bildirilmesine kesinlikle uyulacaktır.

Teminat mektubu düzenlenmesini isteyen şube (kredinin bulunduğu şube) karşı şubeye teminat mektubu numarası vermeyecek, teminat mektubunu düzenleyen şubemiz numarayı kendi defterinden verecektir.

Talimat uyarınca karşı Şubenin mektubu verdiğini bildirmesi üzerine de firma kredi riskine teminat mektubu tutarı, veriliş tarihi itibarıyla kaydedilecek, söz konusu teminat mektubu, yardımcı defterin ilgili bölümüne de kaydedilecektir.

Teminat mektubu komisyonları mevzuatımız esaslarına göre tahsil edilerek, teminat mektubunun düzenlenmesi aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere komisyonun üçte biri (1/3) karşı şubeye (talimat gereğince mektubu düzenleyen şubeye) mal edilecektir.

Bu tür işlemlerde Şubelerimiz birbirleriyle iletişim içinde bulunacaklar ve teminat mektubu hangi şubemize iade edilirse edilsin karşı şubeyi haberdar ederek muhasebe kayıtlarının kapatılmasını sağlayacaklardır.

2- Talimatı Alan Şubece Yapılacak İşlemler :

Talimatı alan şubemizce talimatta belirtilen şartlara uygun olarak teminat mektubu düzenlenecektir.

Eğer mektup limit içi ise, mektubun altındaki limitle ilgili sütunlarda bulunan “Şubemiz” kelimesi yerine “talimatı veren Şubenin adı ve limit durumu” yazılacaktır.

Düzenlenen teminat mektubunun bir sureti talimatı veren şubeye gönderilecek ve mektup suretinin alındığını bildiren yazı geldiğinde dosyada saklanacak, gelmemiş ise akibeti araştırılacaktır. Verilen mektup vadeli ise vadesinde geri alındığında kayıtlardan düşülerek talimatı veren şubeye gönderilecektir.

Teminat mektubu tazmin edilirse bedeli karşı şubeye (talimatı veren şubeye) mal edilecektir.Ayrıca, teminat mektubu düzenlenmesi ile ilgili Damga Vergisi giderleri ile diğer masrafların da talimatı veren şubeye mal edileceği tabiidir.

Yorum yazın