Kredilerin Vadesi Nedir?

Kredilerin Vadesi Nedir?

Borçlu Cari Hesap şeklinde çalışan kredilerde kredinin türü de dikkate alınarak azami 12 ay olarak belirlenen vadenin başlangıç tarihi, kredinin fiilen ilk kullandırıldığı tarihtir. Gayrinakdi krediler için vade belirleme zorunluluğu yoktur. Vadeli olarak tahsis edilen kredilerin vadelerinde tasfiyeleri zorunludur.

Yorum yazın