Kredilerin Güvencesine Alınacak Kambiyo Senetlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kredilerin Güvencesine Alınacak Kambiyo Senetlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Aşağıda belirtildiği şekilde kredilerin güvencesine alınacak kambiyo senetleri kredilerin yasal takibe düşmesi halinde takip sürecini kısa tutması bakımından alınmakta olup kredilere yeterli güvence olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

Kredi türünün özelliği gereği güvenceye gerçek alım satımdan doğan borçlu istihbaratı olumlu, Kambiyo senedi alınması zorunlu olan (Senet Karşılığı Avans, İskonto ve İştira gibi) ve kredi onay koşullarında bu tür senetlerin alınması öngörülen krediler için diğer kredi koşullarıyla birlikte kullandırılacak kredinin %30 fazlasıyla gerçek müşteri çek ve/veya senedi alınacaktır. Teminata alınan gerçek müşteri çek ve/veya senetlerinin aynı şahıs veya firma üzerinde yoğunlaşmamasına özen gösterilecektir.

Aynı zamanda, Nakit, Repo, Türk Lirası ve Döviz Tevdiat, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu gibi likit değerler karşılığı kullandırılan krediler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kullandırılan krediler ile açık krediler ayrık olmak üzere, her türlü nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırımlarında şahsi ve/veya maddi teminatlara ilaveten güvenceye %40 fazlasıyla firmada en az %20 ve daha fazla hissesi olan etkin ortak ya da ortaklarının borçlu olduğu kambiyo senetleri (çek ve/veya bono, poliçe) teminat olarak alınacaktır. Teminata alınacak kambiyo senetlerinin tek kalem yerine birkaç kalemden oluşmasına, vadelerinin açık bırakılmış bulunmasına ayrıca kredi onay koşulları gereği krediye kefaleti öngörülen gerçek ve tüzel kişilerin imzalarını da içermesine dikkat edilecektir.

Yukarıda belirtildiği şekilde munzam teminat olarak güvenceye kambiyo senetlerinin alınıp alınmaması hususunda resen kredi yetki limitleri dahilinde Kurumsal Şubelerimiz/Bölge Başkanlıklarımız yetkili olup, otorize kredilerde ise kredi teklifi aşamasında güvenceye kambiyo senetlerinin alınamayacağı hususunun kredi talebinde ilgili Kredi Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Yorum yazın