Kredilerin Durdurulması Ve Kapatılmasına İlişkin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Kredilerin Durdurulması Ve Kapatılmasına İlişkin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Kredi açıldıktan sonra idari ve yasal engeller bölümünde belirtilen durumların ortaya çıkması halinde veya kredi müşterisinin vefatı durumunda krediler durdurulacak ve riskler tasfiye edilecektir. Ayrıca idari engeller bölümünde yer almamakla birlikte ekonomide meydana gelen ani gelişmelerin, firmanın mali yapısında olumsuz etki yaratması, bünyesinde risk oluşturacak nitelikteki değişiklikler (ortaklardan birinin vefatı, şirketin çalışma konusunun değişmesi vb.) gibi hususların saptanması halinde de kredi kullandırımı durdurulacaktır.
Ticari kredi firmaları Şubelerimizce yakınen takip edilerek protesto, çek yasağı ve icra, iflas gibi olumsuzlukların tespiti halinde gerekli önlemler yürürlükteki mevzuat doğrultusunda eksiksiz alınacak ve bu konuda otorize kredili firmalar için ilgili Krediler Daire Başkanlığı’na, Bölge Başkanlığı ve Bağlı Şube yetkisindeki firmalar için Bölge Başkanlıklarına bilgi verilecektir.
Ayrıca kendilerine açılan kredileri uzun süre kullanmayan ve yakın gelecekte kullanması öngörülmeyen, gerekli belge ve bilgileri Bankamıza vermeyen, çalışmalarında veya durumlarında görülen olumsuzluklar nedeniyle riskleri tasfiye edilen, tekrar çalışılması düşünülmeyen, asalet ve kefalet riski bulunmayan ticari kredi firmalarının kredi dosyalarının kapatılarak arşive kaldırılması hakkında otorize kredili firmalar için ilgili Krediler Daire Başkanlığı’na, otorize dışındaki firmalar için ise Bölge Başkanlıklarına başvurularak alınacak talimat doğrultusunda hareket edilecektir.
Kredileri T.O.A. hesaplarında iken tahsil ve tasfiye edilen müşterilerin yeni kredi talepleri, talep edilen kredinin yetkisine göre Bölge Başkanlıklarına veya ilgili Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecek ve alınacak talimata göre işlem yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun
otorize kredisi durdurulan veya kapatılan müşterilere ilgili Krediler Daire Başkanlığı’nın onayı alınmadan şube yetkisinde dahi yeniden kredi kullandırılmayacak/açılmayacaktır

Yorum yazın