Kredilerin Başka Bir Şubeye Nakli Nasıl Yapılır?

Kredilerin Başka Bir Şubeye Nakli Nasıl Yapılır?

Kredili müşterilerimiz herhangi bir şubemizde kendilerine tahsis edilmiş bulunan kredilerinin, iş merkezinin nakli, iş yerine yakın bir şubemizin bulunması gibi haklı nedenlerle, diğer bir şubemize naklini isteyebilirler.

Bu gibi istekler, o müşterinin, nakil isteğinin gerekçelerini de göstermek suretiyle yazılı olarak yapacağı başvuru üzerine şubece incelemeye alınacaktır. Nakil isteğinin olumlu görülmesi halinde, talep Bölge Başkanlıklarına iletilir.

Nakil isteğinin haklı nedenlere dayanması, devir edecek ve devir alacak şubelerimizce sakınca bulunmadığının teyit edilmesi halinde; Bölge Başkanlığı ve Bağlı Şube yetkisindeki krediler için Bölge Başkanlıklarının uygun görüşüyle kredinin nakli mümkün olur. Otorize kredilerde ise krediyi devredecek ve devralacak şubelerin görüşleriyle, Bölge Başkanlıklarının görüşü ilgili Krediler ve Pazarlama Daire Başkanlıkları’na iletilir. Talep uygun görülürse kredinin nakli mümkün olur. Nakledilen krediye konu güvence ve risklere ilişkin muhasebe kayıtları krediyi devreden şubece iptal edilecek, krediyi devralan şube ise güvence ve risklere ilişkin muhasebe kaydını yeniden oluşturacaktır.

Kredilerin yurtdışı şubelere devri Kredi Komitesinin izniyle mümkün olur.

Kredi nakillerinde Şubelerimiz arasında rekabet olduğu izleniminin uyandırılmamasına özen gösterilecektir.

Bankamız politikaları doğrultusunda ticari kredili firmaların belli şubelere nakli Genel Müdürlükçe istenebilir.

Yorum yazın