Kredilere Alınacak Güvence Türleri Nelerdir?

Kredilere Alınacak Güvence Türleri Nelerdir?

Kredilendirmede asli unsur firmanın kredibilitesi olup, teminat bundan sonra gelmektedir. Diğer bir ifade ile kredi sadece teminatın türüne ve kuvvetine göre açılmaz. Krediler güvence yönünden;
a) Teminatsız (Açık) krediler
b) Teminatlı (Güvenceli) krediler olmak üzere iki gruba ayrılır.
a) Teminatsız (Açık) Krediler: Herhangi bir teminat alınmaksızın kredi müşterisinin itibarına, saygınlığına güvenilerek sözleşmeye sadece kredi kullandırılan müşterinin imzası alınmak suretiyle kullandırılan kredi türü olup, bu tür krediler şubelerimizce re’sen onaylanamaz. Sadece otorize olarak tesis edilebilir.

b) Teminatlı (Güvenceli) Krediler: Kredi işlemlerinden doğacak riskin azaltılması ve kredinin güvencesinin sağlanması alınacak teminatlara bağlıdır. Alınacak teminat şahsi veya maddi olabilir. Kefalet şahsi bir teminattır. Taşınır mal, taşınmaz mal, menkul kıymet, nakit, mevduat, vb. rehni teminatlar ise maddi teminatlar arasında sayılabilir.

Yorum yazın