Krediler Nasıl Sınıflandırılır?

Krediler Nasıl Sınıflandırılır?

• Nitelik Açısından:

Nakdi Krediler: Nakdi kredi, ödünç olarak para verilmesidir. Nakdi kredi karşılığında banka; müşterisinden faiz ve kredinin türüne göre faiz+komisyon alır. Senet karşılığı kredi, iskonto, iştira, BCH ve diğer teminat karşılığı krediler bu tür kredilerdir.

Gayrinakdi Krediler: Gayrinakdi kredi, ödünç olarak banka itibarının verilmesidir. Alınan bir borcun geri ödenmesi veya taahhüt edilen bir işin zamanında ve noksansız olarak yapılması konusunda banka garanti verir. Banka, borç ödenmez veya iş yapılmazsa, alacaklının veya işi yaptıranın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Teminat mektupları, harici garantiler, kabul kredisi, gayrinakdi kredi türüne girer.

• Vade Açısından:

– Kısa Vadeli Krediler: Vadeleri 12 aya kadar(dahil) olan kredilerdir.
– Orta Vadeli Krediler: Vadeleri 12 aydan 5 yıla kadar olan kredilerdir.
– Uzun Vadeli Krediler: Vadeleri 5 yıldan fazla olan kredilerdir.

• Teminat Açısından:

– Teminatsız Krediler: Sadece kredi müşterisinin itibar ve kredibilitesine güvenilerek, hiçbir teminat alınmadan açılan kredilerdir. Açık kredi, tek imzalı teminat mektubu kredisi bu tür krediye örnek olarak gösterilebilir.
– Teminatlı (Güvenceli) Krediler: Kredi müşterisinin imzasına ek olarak diğer başka güvenceler de alınmak suretiyle açılan kredilerdir. Teminatlı Krediler İki Gruba Ayrılır:

• Şahsi Teminatlı Krediler: Kredi müşterisinin imzası dışında bir veya birden fazla gerçek/tüzel kişinin imzası (kefaleti) karşılığında verilen kredidir. Kefalet karşılığı kredi, şahsi teminatlı bir kredi türüdür.

• Maddi Teminatlı Krediler: Maddi değerlerin rehni karşılığında açılan kredilerdir. Hisse senedi, tahvil, mevduat ve nakit karşılığı, altın karşılığı, emtia rehni, ticari işletme rehni, senet rehni ve taşınmaz ipoteği karşılığı krediler bu tür kredilere örnektir.

• Kaynak Açısından:

– Banka Kaynaklı Krediler: Bankaya ait kaynaklardan kullandırılan kredilerdir.

– Banka Dışı Kaynaklardan Kullandırılan Krediler: Bu krediler, T.C. Merkez Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) ve diğer fonlardan yararlanılarak kullandırılan kredilerdir.

• Kullanım ya da Veriliş Amacı Açısından:

– Yatırım Kredileri: İşletmelere, bina ve tesislerin yapımı ile sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla açılan orta ve uzun vadeli kredilerdir.

– İşletme Kredileri: İşletmelerin üretim faaliyetlerini finanse etmek, döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile açılan kredilerdir.

• Sektör Açısından:

– Özel sektör kredileri
– Kamu sektörü kredileri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Yorum yazın