Krediler Birden Fazla Şubece Açılabilir mi?

Krediler Birden Fazla Şubece Açılabilir mi?

Teminatı, türü ve limiti ne olursa olsun bir firmaya yalnızca bir şubemiz nezdinde kredi açılabilir. Şubelerimiz, kredilendirilmesi düşünülen firmanın başka bir şubemiz ile kredi ilişkisi içinde olup olmadığını araştırmak zorundadırlar. Haklı nedenlere dayandırılması halinde (iş yoğunluğu, firma/şube sayısının fazlalığı vb.) kredilerin birden fazla şubeden kullandırılması Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

Yorum yazın