Kredilendirme İlkeleri Nelerdir?

Kredilendirme İlkeleri Nelerdir?

Ticari kredi işlemlerinde müşterilerin öncelikle verimlilik, akışkanlık ve güvenilirlik ilkeleri yönünden incelemeye tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu üç ilke verilen kredinin sorunsuz bir şekilde geri dönmesi açısından önem arzetmektedir.

a) Güvenilirlik:

Kredinin geri ödenme olasılığının yüksek olmasıdır. İyi bir istihbarat ve mali analiz, sağlam ve riski karşılar değerde teminat, kredi süresince firmaların kontrol edilmesi, güvenilirliği sağlayan faktörlerdir.

b) Akışkanlık:

Kredinin dolu ve donuk bırakılmaması, vadesinde geri dönmesidir. Mevsimlik iş kolları için kredi vadelerinin tahsilatın kolay yapılacağı devrelere denk getirilmesi, firmalara ihtiyacının üzerinde kredi tesis edilmemesi, orta vadeli kredilerin taksitlerinin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması tahsis olunan kredinin gayesine uygun olarak ve kısa vadeli kullandırılması, güvenceye kısa vadeli senet alınması akışkanlığı sağlar.

c) Verimlilik:

Krediden faizin yanı sıra komisyon ve diğer gelirlerin de elde edilmesidir. Diğer bir deyişle firmanın kullandığı kredilere göre Bankaya sağladığı gelirdir ve % ile ifade edilir.

Yorum yazın