KREDİ VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK İLKELER

KREDİ VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK İLKELER

1. Plasmanlar, güvenceleri ayrıcalık gösteren i türlerine dağıtılmalıdır. Bu suretle ekonomik krizlerden etkilenme olasılığı azaltılmış olur.
2. Verilecek kredi, yasalara ve bankanın kredi yönergelerine uygun olmalıdır.
3. Plasman limiti karlılık ve verimliliği en çok kredi piyasasına öncelikle tashis edilmelidir.
4. Kredi isteyen firmanın,
a) Sermayesi
b) Moralitesi
c) Ortakların mal varlıkları
d) Göstereceği güvencesi
kabul edilir olmalıdır.

5. Kredilerin, seyyaliyetinde, daha önce verilmiş olan kredilerin koşullara uygun işleyiş gösterip göstermediğine dikkat edilmelidir.
6. İştira, yada iskonto edilecek senetlerin, Merkez Bankası’nın reeskonta kabul edebileceği vadelerden daha uzun vadeler taşımamasına özen gösterilmelidir.
7. Kredi verilecek firmaların banka şubesinin gözetim ve istihbarat bölgesi dışında olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde, verilen kredinin tahsis olanağında meydana gelebilecek beklenmedik olumsuz gelişmelerden haber alınmaz, risk fazlalaşır.

Yorum yazın