KREDİ TÜRLERİ

KREDİ TÜRLERİ
Krediler türleri açısından çok çeşitli sınıflara ayrılabilir. Kredilerin sınıflandırılmasında, kredinin vadesi, kullanım amacı,kullanıldığı sektör, kullanım alanı, teminat gibi kriterler dikkate alınmaktadır.
1. Niteliklerine Göre Krediler
a)Nakdi Krediler
b)Gayri Nakdi Krediler

2. Teminatlarına Göre Krediler
a) Teminatlı Krediler
b) Teminatsız Krediler
3. Vadelerine Göre Krediler;
a) Kısa Vadeli Krediler
b) Orta Vadeli Krediler
c) Uzun Vadeli Krediler
4. Kullanım Amaçlarına Göre Krediler
a)Yatırım Kredileri
b) Yenileme ve Modernizasyon Kredileri
c) İşletme Kredileri
d) Tüketim Kredileri
5. Kullanılan Sektöre Göre Krediler
a) Özel Sektör Kredileri
b) Kamu Sektörü Kredileri
6. Kullanıldıkları Alanlara Göre Krediler
a) Tarım Kredileri
b)Sanayi Kredileri
c) Turizm Kredileri
d) Ticaret Kredileri
e) İhracat Kredileri
f)Konut Kredileri
g) Esnaf Kredileri
7. Kaynak Açısından Krediler;
a) Banka Kaynağından Kullanılan Krediler
b) T.C.M.B. Kaynaklı Krediler
c) T.C. Başbakanlık Toplu Konut Krediler
d) Eximbank Kaynaklı Krediler
e) Yurtiçi ve Yurtdışı Bankalardan Sağlanan Krediler

Yorum yazın