Kredi Tespit Ve Kullandırma Esasları Nelerdir?

Kredi Tespit Ve Kullandırma Esasları Nelerdir?
Ticari kredi firmalarına kredi tespit ve kullandırımı Kurumsal ve Ticari Krediler Süreç Yönetmeliği, Küçük İşletme Kredileri Süreç Yönetmeliği ve mevzuatımızda yer alan esaslar dahilinde gerçekleştirilecek olup aşağıda belirtilen hususlara da uyulacaktır.
Şubelerimizce;
– Bir firmaya onaylı kredi limitinin üzerinde kredi kullandırılamaz.
– Firma lehine tespit edilen nakdi ve gayrinakdi kredi limitinde aşıma yer verilemez. Bunu teminen gerekli blokaj işlemi yapılır.
– Hiçbir şekilde Genel Müdürlükçe verilen yetkiler aşılamaz, yürürlükteki mevzuat ve talimatlara aykırı işlem yapılamaz.
– Kredi tespit edilmeksizin, sözleşme düzenlenmeden, açık kredilerde firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin imzası sözleşmeye alınmadan, kredi koşullarındaki gerekli güvenceler,(kefalet, ipotek, senet vd.) tesis edilmeden firmalarla kredi ilişkisine girilemez.
– Riskin gizlenmesi gibi işlemlere ve teminat açıklarına yer verilemez.

Yorum yazın