Kredi Nedir?

Kredi Nedir?

Genel olarak kredi, itibar anlamını taşımaktadır. Ekonomik ilişkilerde, vadeli mal ve hizmet satışını ve ödünç para verme olayını ifade etmektedir. Bankacılıkta ise, geri ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan bir firmaya (gerçek veya tüzel kişiye) nakdi veya gayrinakdi bir itibarın, geri alınmak kaydıyla, bir bedel (faiz, komisyon) karşılığında belirli bir süre için verilmesi veya bir hizmet taahhüdünün garanti edilmesidir.

Kredi Nedir
İş hayatında, bir malın-, parası sonradan ödenmek üzere verildiğini anlatan bir terimdir. “Kredi” kelimesi Latincede “güvenmek” anlamındaki “credere” sözünden gelir. Çünkü, krediyle mal vermek de, parasının sonradan ödeneceğine güvenmek demektir. Bankalardan borç alınan paraya da “kredi” denir. Kredinin vâdesi de dükkânın ortalama gelirine göre ayarlanır. Vâdeler genel olarak 31, 61, 91 günlük olur. Yukarıda sözü edilen “güven”de bir vaad” vardır. “Sizden aldığım borcu şu tarihte ödeyeceğim” dendiği zaman, birisi “borçlu”, ötekisi “alacaklı” duruma gelen İki kişi arasında gelecekte yapılacak ödemeyle İlgili, güven temeline dayalı, bir vaad bulunuyor demektir. Burada “alacaklı” “borçlu”ya kerdi açmış, onu “finanse” etmiştir. Kredinin çeşitli türleri vardır: Banka kredisi, yatırım kredisi, tüketim kredisi, ticari kredi, kişisel kredi gibi. Kredi, ekonomik anlamı İle, değişimin (mübadelenin) genişletilmesi demek olduğu için yukarıda sayılan kredi türlerinde ya söz konusu değişime olanak veren kaynağın adı geçmekte (banka kredisinde, kişisel kredide olduğu gibi) ya da kredinin kullanım maksadı belirtilmektedir (yatırım kredisi, tüketim kredisi, ticari kredi gibi). Türkiye’de “tüketim kredisi” türü banka sistemi içinde uygulanmamaktadır. Buna karşılık ticaret hayatında “taksitli satışlar” bir tür tüketim kredisidir.
Bir zamanlar kredi kolaylıklarından yalnız büyük iş sahipleri ve tüccarlar faydalanabiliyordu. Oysa son zamanlarda birçok alışverişler kredi esasına dayanmaya başlamıştır. Eskiden küçük gelir sahipleri büyük para gerektiren bazı İhtiyaçlarını alabilmek İçin önce uzun bir zaman para biriktirmek zorunda kalırlardı. Kredi sayesinde şimdi bu sorun da çözülmüştür. Dar gelirli kimseler, lüzumlu eşyayı tutarını krediyle, yani aydan aya taksitle ödeyerek alabilmektedirler.
öte yandan bazı sosyologlar krediyle alışverişin zararlı olduğunu İleri sürerler. Bunlara göre zamanı gelince ödenemeyen krediler hem büyük İş sahiplerinin, tüccarların iflâsına, hem de dar gelirlilerin büyük maddi sıkıntılara düşmesine yolaçabilir (Bk. Banka).

Yorum yazın