KREDİ KULLANDIRMA PRENSİPLERİ

KREDİ KULLANDIRMA PRENSİPLERİ
Verilmiş olan kredilerin vadelerinde sorunsuz şekilde geri dönüşünün sağlaması için kredilendirmede bazı hususların göz önünde bulundurulması gerekir. Kredi kullandırımında göz önünde bulundurulacak prensipler şunlardır:
1.4.1. Kredilerin Olumlu Bir Projeye Bağlanması
Kredi, teminata değil yapılacak işe verilmelidir. Kredinin para kazanabilecek türden bir işte kullanılması, onun geri alınabilmesi açısından en büyük teminattır. Kredinin sorunsuz olarak geri dönüşünün sağlanması için, kredilendirilecek proje iyi bir şekilde tetkik edilmeli ve olumlu projelerin finansmanı için kredi verilmelidir.
1.4.2. Emniyet Prensibi
Emniyet Prensibi;kredinin sağlamlığı ve teminata bağlanmış olmasını ifade eder. Kredinin emniyetinin sağlanması için;
• Kredi vermeden önce istihbaratının iyi bir şekilde yapılması,
• Verilen kredinin firmanın kredi değerliliği dışında teminatlara bağlanması ve bunlara ilişkin şekil şartlarının tam olarak yerine getirilmesi,
• Kredinin kısa vadeli projelerin finansmanında kullandırılması ve çok sayıda firma ile çeşitli iş kollarına dağıtılması,
• Verilen kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve kredinin finansmanında kullanıldığı işin seyrinin yakinen takip edilmesi gerekir.
1.4.3. Seyyaliyet Prensibi
Seyyaliyet prensibi; kredinin kısa sürede geri ödenmesi, iş mevsimlerine uygun olarak ve hareketli bir şekilde kullandırılması, dolu ve donuk bırakılmasını ifade eder. Kredinin seyyaliyetinin sağlanması için;
 Kredilerin kısa vadeli olarak kullandırılması ve vade sonlarında tasfiyelerinin sağlanması,
 Kredilerin gayelerine ve iş mevsimlerine uygun olarak kullandırılması,
 Teminata mümkün olduğu ölçüde, hareketli teminatlar olarak adlandırılabilecek olan senet, çek, ihracat vesaiki, nakit blokajı, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi kıymetlerin alınması,
 Teminata alınacak olan senet ve çeklerin satılan bir malın veya verilen hizmetin karşılığı olması (gerçek bir ticari işlemden kaynaklanması), riskin yayılması için çek ve senetlerin montan ve borçluları itibarıyla iyi bir dağılıma tabi tutulması, bu çek ve senetlerin vadeleri ile kredi vadesinin uyumlu olması,
 Riskin çok sayıda firma üzerine yayılması gerekir.
1.4.4. Verimlilik (Randıman) Prensibi
Verimlilik prensibi; kar marjı daha yüksek olan kredilerin kullandırılmasına öncelik verilmesi, kullandırılan kredilerden faiz yanında komisyon ve diğer gelirlerin sağlanmasını ifade eder. Randıman temini için müşterilerin ticari mevduatlarının ve komisyonlu işlemlerinin bankada toplanmasının sağlanması yanı sıra kaynak yaratan ve özellikle reeskont imkanı bulan kredilere öncelik verilmesi gerekir.

Yorum yazın