Kredi Kartları ve Banka Kartları

Kredi Kartları ve Banka Kartları
Kredi kartları, Yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlamış bir yeniliktir. Bu kartların ilk kullanıldığı yer Birleşik Devletlerdir. Birleşik devletlerde, 1960’larda kredi kartlarının sayısı 100 milyonu aşmıştır. Avrupa’da da, kartları kısa zamanda yayılmıştır.
Kredi kartları, tüketim harcamalarında, efektif ve çekin yerini alan bir ödeme aracıdır. Kart sahibi, yanında para taşımaksızın ve çekin tereddütle karşılanması gibi tatsız bir duruma düşmeksizin belirli bir meblağa kadar ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
Kredi kartı, iktisat açısından, satın alma gücünün dematerialisation’u, somutsuzlaştırılması veya maddesellikten arınması olarak nitelendirilmektedir.
Sistemin başlangıçta Avrupa ve Amerika’da iki ayrı yönde geliştiği göze çarpmıştır. Amerikan bankaları, kredi kartı masraflarını sahiplerine ödetmek yolunu tutmuşlardır. Avrupa’da ise, masraflar kart sahiplerine mal ve hizmet satan firmalara yüklenmiştir.
Kredi kartlarından bazıları genel karakterdedir ve her türlü harcamalar kullanılabilmektedir. American Express kartları, Diner’s club kartları ve beyaz kartlar bu gruba girmektedir. Diğerleri telefon, ulaştırma, benzin kartları gibi sınırlı ödemeleri kapsamaktadır. Hertz, Avis, Air Travel kartları gibi…..
Banka kartının karakteri, kredi kartından farklıdır. Kredi kartının sahibi, belirli bir miktara kadar ödeme yapmaksızın harcamalarda bulunabilir. Banka kartı ise, kredi il muamele yapmak hakkını vermez.
Banka kartı, kredi aletlerini kullanmakta kolaylık sağlayan bir mali pasaport niteliğindedir. Kart sahibi, aynı grupta olan bankaların şube, ajans ve muhabirlerden para çekebilir. Ticarethanelere, otellere ve diğer yerlere yapılacak ödemelerde, banka kartı, keşide edilecek çeklerin sağlamlığına bir garanti sayılır. Banka kartı ile beraber ibraz edilen çek, tasdikli çek ve sirküler çek gibi kolaylıkla kabul edilir.

Yorum yazın