Klasik Formüllü Tahviller

Klasik Formüllü Tahviller

Tahviller orta ve uzun vadili kredi aletleridir. Devlet, firmalar ve mali aracılar tarafından finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkartılır. Çok kez, bir mali aracının yardımıyla satışa sunulur.
Klasik formüllü tahviller, sahiplerine sabit nominal faiz geliri garanti eden borç senetleridir. Bu tür borçlanmanın özelliklerini bir örnek üzerinde belirtelim.
A firması, tahvil çıkartmaya karar vermiştir. Çıkartacağı tahvil miktarı 10 milyon liradır. Faiz % 10 dur. Vade 10 yıldır. Firma bu tahvilleri doğrudan doğruya satışa arzedebilir. Veya bir mali aracının yardımıyla sürmeyi uygun görebilir.
Tahvillerin satışında firmaya yardım eden mali aracı, bir ticaret bankası olsun. Banka, yapacağı aracılık karşılığında bir komisyon alır. Yardımın derecesine göre, alacağı komisyonun oranı ve sağlayacağı kazancın miktarı değişebilir. Banka, sadece tahvillerin gişelerinden satılmasına müsaade edebilir. Satışın gerektirdiği tedbirlerin yürütülmesini üzerine alarak reklamını bizzat yapabilir, sirkülerle yollayabilir ve müşterilerine telkinlerde bulunabilir. İstikrara garanti vererek borçlu firmaya kefil duruma geçebilir. Piyasada satılamayan miktarı kendi alabilir. Emisyonun tümünü kapatarak, kurları müsait gördükçe perdeypey sürebilir.
Tahviller ikramiyeli de olabilir. Ödeme planıyla saptanmış olan tarihlerde yapılan çekilişler sonunda, tahvillerden bazıların ikramiye isabet edebilir İkramiye gerçekte faizden kesilmiş paradır. Ancak orta halli tasarruf sahiplerine ve küçük sermayedarlara tahvilleri daha çekici göstermeye yarayabilir.
Tahvillerin tümü vade tarihinde ödenebilir. Veya vade gelinceye dek yapılacak çekilişlerde tahviller dilimler halinde ita edilebilir. Dilimler halinde itfa, emisyonu izleyen yılda veya birkaç yıl sonra başlatılabilir.

Yorum yazın