Kefilin Ölümü ve Diğer Özellikli Durumlarda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Kefilin Ölümü ve Diğer Özellikli Durumlarda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Kefilin ölümü ile kefalet borcunda kural olarak herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Kefalet borcu ile diğer borçlar arasında herhangi bir fark yoktur. Alacağın muaccel olup olmaması da, durumda bir farklılık yaratmaz. Mirası reddetmeyen mirasçılar, müteveffanın (ölünün) tıpkı diğer borçları gibi, kefalet borçlarından ve bütün mallarından sınırsız olarak sorumludurlar.

Yorum yazın