Kefil ve Kefalet Ne Demektir?

Kefil ve Kefalet Ne Demektir?
Kefil, borçlunun borcunu ödememesi halinde kendisinin kişisel olarak sorumlu olacağını taahhüt eden, ödenmemesi durumunda borçlu ile birlikte borcu üstlenen kişidir.
Kefalet akdi; bir hukuki işlem olarak isteğe bağlı bir akit olup, borçlunun alacaklısı ile kefilinin karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile meydana gelir. Burada borçlu, kefalet akdinin tarafı değildir. Bu nedenle, borçlunun isteği dışında, ona bilgi vermeden ve onun istememesine rağmen kefalet akdi alacaklı ile kefil arasında kurulabilir.

Yorum yazın