Kefil Olma Ehliyeti Bakımından Kısıtlamalar Nelerdir?

Kefil Olma Ehliyeti Bakımından Kısıtlamalar Nelerdir?

Bu konuda sözleşmelerin imzalanması bölümünde yer alan gerçek ya da tüzel kişilerle yapılacak hukuki işlemlere ilişkin açıklamalarla birlikte aşağıda belirtilen hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Derneklerde; Dernek tüzüğünde ehliyet konusunda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, kefalet ehliyeti dernek amacının gerçekleştirilmesi ile sınırlıdır.

Vakıflarda; Vakıf senedinde, ehliyeti kısıtlayıcı hükümlerin yer almaması halinde, bir Vakfın genel olarak kefil olma ehliyetinin bulunduğu sonucuna varılacaktır. Burada Vakfın kefil olma ehliyeti, Vakfın gayesini gerçekleştirme ile sınırlı olacaktır.

Kooperatifler Kanunu’nun 6/2 maddesinde ise; “Kooperatifin faaliyeti, kooperatifin amacı ve çalışma konusuyla sınırlıdır.” hükümleri mevcuttur.

Kamu tüzel kişilerinin, ancak kanunla açıkça yetkili kılındıkları takdirde kefil olma ehliyeti vardır.

Kendisine mahkeme tarafından konkordato süresi verilmiş olan kimse, kefalet taahhüdü altına giremez. Kefil olması halinde bu kefalet geçersizdir (İ.İ.K Mad.290).

Yorum yazın