Kefaletten Cayma Mümkün müdür?

Kefaletten Cayma Mümkün müdür?

Kredi sözleşmesinde kefil sıfatıyla imzası bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Noter kanalıyla, “Kefalet imzalarının bundan böyle veya belli bir tarihten sonra hükümsüz olduğu”na dair şubelerimize ihbarda bulunmaları halinde, ihbarnamenin alındığı andan itibaren, aynı sözleşme ve dolayısıyla kefalete dayanılarak kredi kullandırılmasına devam edilemez. Ancak, ihbarnamenin alındığı ana kadar yapılan kredi işlemlerinden doğan alacaklarımız için, ihbarname gönderen kefilin sorumluluğu devam eder.

Yorum yazın