Kaydırılmış krediler

Kaydırılmış krediler

Kaydırılmış krediler, özellikle mesken sahibi olmak isteyenlerin yararlandıkları bir usuldür.
Her biri 100 bin lira tasarruf etmiş ve birer ev edinmek isteyen 7 kişi olsun. Hiçbirinin parası 700 bin liralık bir daire almağa yetmemektedir. Fakat bu paralar bir araya toplanırsa, içlerinden bir tanesi arzuladığı daireye kavuşabilmektedir.
Ayrı kişiler elinde maksada yetersiz olan fonları birleştirerek fiili bir sonuca erişmek olanağını hazırlamak, kaydırılmış kredi yönteminin hedefidir. Kaydırılmış krediler, genellikle mali aracıların uyguladıkları bir finansman tekniğidir.
Doğrudan doğruya inşaat yapan veya inşaat şirketlerini finanse eden bir mali aracı, en basit biçimiyle kaydırılmış kredileri şöyle uygulayabilir:
Kendi inşa edeceği N adet daireyi müşterilerine satmayı ve N adet müşterisine diledikleri gayrı menkulü almaları için kredi vermeyi planlar. Müşterilerini, tayin etmiş olduğu miktarda mevduat yatırmaya davet eder. Tayin edilmiş miktarın tamamını peşin isteyebilir veya bir kısmını taksite bağlayabilir. Bir bekleme süresi koyabilir. Müracaatlar birbirini izledikçe ve zaman ilerledikçe, projenin finansmanına kullanacağı fon giderek büyür. Mesken tahsislerinde ve kredi işlemlerinde, yatırılması gereken miktarı tamamlayanların sırası dikkate alınır yahut kuraya başvurulabilir. İlk transta n1 ikinci transta n2 sayıda müşteri, projeden yararlanır. En son transta, N’nci müşteri de kredisini alır veya meskenini edinir. Hemen hemen az farkla sıraya girmiş müşterilerden bazıları kısa zamanda ve diğerleri hayli bekledikten sonra daire sahibi olurlar.
Bu sisteme göre açılan krediler, orta vadelidir. Müşteriler kredinin finansman fonlarını temin ettiklerinden, faiz oranı avantajlıdır. Açılan kredi miktarı çok kez mesken bedelinin altındadır. ancak mali aracı, devletin de yardımıyla eksiği kapatacak uzun vadeli ve uygun faizli ek kredi verebilir.
Kaydırılmış krediler, otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarına da uygulanabilir.

Yorum yazın