Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV Kanunu uyarınca, BSMV kapsamına giren işlemler KDV’ den müstesnadır. Buna göre, her türlü gelirleri nedeniyle BSMV mükellefi olan Bankaların KDV mükellefiyetleri bulunmamaktadır (Finansal kiralama işlemleri yapabilen mevduat kabul etmeyen bankalar hariç). Bununla birlikte, mal ve hizmet alımları nedeniyle KDV ödemek zorunda olan Bankalar için ödenen KDV maliyet oluşturmaktadır. Ayrıca, Bankalar Türkiye’ de daimi temsilcisi ve işyeri bulunmayanlara yapmış oldukları ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplamak ve beyan etmekle yükümlüdürler.

a. Vergi Tipi; KDV mal ve hizmet harcamaları üzerinden alınan bir vergi türüdür.
b. Verginin Konusu; KDV’ nin konusu Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde yapılan mal teslimleri, hizmet ifaları ile her türlü mal ve hizmet ithalatıdır. Ayrıca bir kısım teslim ve hizmetler de kanunda tek tek sayılmak suretiyle belirlenmiştir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın