Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Karşılıksız çıkan çekler yeni bir çekle değiştirilemeyeceği ve yenilenmeyeceği gibi dolaylı bir değiştirme ve yenilenme yoluna da gidilmeyecektir.

Karşılıksız çıkan çek bedelinin müşterinin mevduat hesaplarından (TL/Döviz) faizi ile birlikte tahsili sağlanacaktır. Mevduat hesabının müsait olmaması durumunda, çekin karşılıksız olduğunun tespit edildiği günü izleyen 2 iş günü içerisinde muacceliyet ihbarnamesi düzenlenmek suretiyle 15 gün içerisinde müşteriden çek bedelinin ödenmesi istenilecektir. Bu süre içerisinde tahsilat yapılamaması halinde Mevzuat Kitabımızın IX-Takip Tahsil Bölümü ile Takip Süreç Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli işlemde bulunulacaktır.

Yorum yazın