Kampanya kredileri

Kampanya kredileri

Üretim ve ticaretin mevsimlere ve diğer periyodik hareketlere bağlı olduğu faaliyet kollarında, firmaların finansman ihtiyaçlarını öz kaynaklarıyla karşılamaları rasyonel bir davranış sayılmamaktadır. birkaç haftadan birkaç aya kadar değişen finansman ihtiyaçları için yıl boyunca likidite tutmak, rantabiliteye olumsuz yönden etkiler yapar. fieker fabrikaları, sonbaharda pancar alırken yüklü ödemeler yaparlar, fakat likidite girişleri kampanya tamamlandıktan sonra yıl boyunca devam eder. Tütün ihracatçısı, piyasasını açılışından pazarlanmasına dek geçecek zamanda büyük fonlar kullanılır. Bir turistik tesis, mevsim yaklaşırken hazırlıklarını tamamlamak için harcamaların yoğunlaştırır, fakat işletmeye açılmasıyla gelir akımı başlar. Spor malzemesi, oyuncak kumaş, hediyelik eşya, otomobil satışların da sürümde mevsimlik dalgalanmalar görülür. Firmanın maliyet masraflarını az çok toplu olarak ödemeye mecbur kaldığı, fakat gelirlerini peyderpey elde ettiği işkollarında kampanya kredileri firmaları mali sıkıntıdan korumaya yardımcı olur. Kampanya kredileri, firmanın masraflarını ödemesinden bunların gelirini elde edeceği tarihe kadar, likidite eksiğini tamamlayan bir finansman kaynağıdır.
Kampanya kredileri, dış ticaretle ilgili konularda, akreditif niteliğinde olabilir. İç piyasa faaliyetini besleyen kampanya kredilerinde kullanılan başlıca kredi aletleri cari hesap avansları ve bankayı lehdar durumda gösteren emre yazılı senetlerdir. Bankayı lehdar durumunda gösteren emre yazılı senetler, bazı ülkelerde reeskonta kolaylıkla sunulabilmektedir.
Kampanya kredileri, ticaret bankalarının ön planda gelen fon kullanım yerlerinden biridir. Yoğun likidite çıkışlarının tarihleri, bütün işkollarında aynı değildir. Bir işkolunda finansman harcamaları yoğunlaşırken, bir diğerinde likidite girişleri hızlanabilir. Banka bazı müşterilerinin mevsimlik kredilerini artırırken, diğerlerinin mevduatındaki gelişmeden yararlanılır.
Kampanya kredisi firmaya gelir sağlayacak bir faaliyetin finansmanında kullanıldığından ve kısa vadeli olduğundan, kasa rantreleriyle karşılanması kolay bir avanstır. Merkez bankalarının kampanya senetlerini reeskonta kabul etmeleri, bankanın likidite sorununa da bir çözüm teşkil etmektedir. Dışticarete bağlı kampanyalarda, banka kredi faizinin yanında yan kazançlar elde etmek fırsatını da bulmaktadır. Bazı işkollarında, dönüş oranının yüksekliği de, banka yararına ayrı bir avantaj teşkil etmektedir.

Yorum yazın