Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosu Nedir?

Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosu Nedir?
Kabulden veya ödemeden kaçınmanın, kabul etmeme veya ödememe protestosu denilen resmi bir belge ile saptanması zorunludur. Kabul etmeme protestosunun, kabule arz süresi içinde çekilmesi gerekir.

Belirli bir günde veya keşide gününden veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi koşulunu taşıyan poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun ödeme gününü izleyen iki iş günü içerisinde çekilmesi gerekir. Görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosu, yukarıdaki kabul etmeme protestosu için belirtilen sürelerde çekilmelidir.

Kabul etmeme protestosu çekilmiş olması halinde, ödeme için poliçeyi ibraz etmeye ve ödememe protestosu çekmeye gerek yoktur.

Yorum yazın