İyiniyet Mektupları Ve Yurtdışı Öğrenime İlişkin Mektuplarla ilgili hususlar Nelerdir?

İyiniyet Mektupları Ve Yurtdışı Öğrenime İlişkin Mektuplarla ilgili hususlar Nelerdir?
Bankacılık işlemlerinde niyet mektubu (Letter of Intent); içeriğinde yer alan belirli koşulların gerçekleşmesi halinde, mektubu veren banka tarafından belirli bir projenin finansmanı konusunda muhatabına ciddi izlenim veren bir belgedir.
Genellikle itibarı yüksek bankalardan istenmesi nedeniyle, düzenleyen bankaya herhangi bir risk getirmeyeceği metinde yer alsa bile, suistimale açık olan niyet mektuplarının düzenlenmesinde, Bankamızın itibarının sarsacak uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecektir.

İyiniyet Mektubu;
-Lehdar hakkında yapılacak istihbarat sonucunun olumlu olması,
-Bankamız mevzuatı ve esasları dahilinde Bankamızca uygun görülecek nitelikte ve tutarda güvence verilmesi,
-Bankacılık uygulamalarına ve mevzuatına uygun olmasının yanı sıra, lehdarın kredi limitleri dahilinde bulunması, koşullarıyla verilebilecek ve bu koşullar İyiniyet Mektubu metninde yer alacaktır. Ayrıca, Bankamızı herhangi bir yükümlülük altına sokacak taahhüt ve ifadeye yer verilmeyecektir.
Diğer yandan düzenlenmesi uygun görülen niyet mektubu tutarında firma onaylı kredi limitleri bloke tutularak bu limitden kullandırım yapılmayacak ve mektubun iadesine kadar bloke kaldırılmayacaktır.
Bankamız müşterilerinin Türk Eximbank’dan doğrudan kullanacağı kredilerle (Performans, DTŞ vb) ilgili olarak talep etmiş oldukları niyet mektupları Eximbank ve Bankamız kredi mevzuatı dahilinde değerlendirilerek ve gerekli izinler alınarak sonuçlandırılacaktır.
Öte yandan, yurtdışında öğrenim gören kişiler lehine düzenlendiği gün itibarıyla (mevduat, kredi vb.) durumunu gösteren yazı şubelerimizce re’sen verilebilecektir. Bu yazıda Bankamızı taahhüt altına sokacak (öğrenim gören kişinin o ülkedeki öğrenim giderlerinin karşılanabileceği gibi) bir ifadeye yer verilecekse öğrenim giderlerini karşılayacak tutarda para (vadeli mevduat veya geçici hesaplarda) bloke edilecektir. Bankamızı taahhüt altına sokan bir ibare yoksa bu husus “Bankamızın taahhüt altına girmediği” mektup metninde belirtilecektir.

Yorum yazın