İthalatçı Kimdir?

İthalatçı Kimdir?
ithalat rejimi çerçevesinde, mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ithalat yapan, tek vergi numarasına sahip gerçek ve tüzel kişidir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerince, “Tek Vergi Numarası”na sahip gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Yorum yazın