İthalat Yapmak isteyen kişiler nereye başvururlar?

İthalat Yapmak isteyen kişiler nereye başvururlar?
Kambiyo Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli belgelerle birlikte doğrudan Gümrük İdarelerine başvururlar.

Yorum yazın