İthalat Kredileri Kredi Kullandırılacak Müşterilerin Seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

İthalat Kredileri Kredi Kullandırılacak Müşterilerin Seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
İthalat kredileri, yurtdışından ithal edilecek malların bedellerini karşılamak amacıyla açılan gayrinakdi kredilerdir.
İthalat kredisi kullandırılan firmaların seçiminde ithalatı süreklilik gösteren ve ithalat bedellerinin tahsilinde aksaklık olmayan firmalara öncelik verilecektir.
İthalat kredisi istemlerinin değerlendirilmesinde; firmanın ithalat deneyimi, bilgi, beceri ve başarısı, Bankamızla olan kredi ve banka hizmetleri ilişkisi, dış satıcılarla olan ilişkileri, firmanın kredi değerliliği, borcunu zamanında ödeyip ödemeyeceği göz önünde tutulacaktır.
Bir firmaya ithalat kredisi açılması teklifinde bulunulurken; firmanın son üç yıl içinde genel olarak hangi ülkelerden ne tutarda, ne şekilde ithalat yaptığı yıllar itibarıyla ayrı ayrı belirtilecektir.

Yorum yazın