İthalat İşlemlerinin Dayandığı Yönetmelikler Hangileridir?

İthalat İşlemlerinin Dayandığı Yönetmelikler Hangileridir?

Yürürlükteki İthalat Rejimi ve Yönetmeliği’ne dayanılarak yapılacak ithalat işlemleri;
– Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan İthalat Tebliğleri,
– TCMB İthalat Uygulama Talimatı,
– TPKK ve buna ilişkin 32 sayılı Karar ile 32 sayılı Karara dayanılarak çıkarılan I-m sayılı TCMB Genelgesi ,
– UCP 500/Vesikalı krediler için Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar,
– UCP 522/Tahsil İşlemleri için Yeknesak Kurallar,
– URR 525/Bank to Bank Rambursman,
– Dış Ticarete ilişkin ikili ve/veya çok taraflı anlaşmalar,
uyarınca yürütülür.

Yorum yazın