İthalat Garantisi Kredisi

İthalat Garantisi Kredisi:
Bilindiği üzere Mal Mukabili İthalat, satıcının alıcıya güvenmesi esasına dayanan bir ödeme şeklidir. Satıcı başlangıçta hiçbir güvence almadan malları alıcıya sevk etmekte ve mal bedellerinin bir süre sonra ödenmesini istemektedir. Satıcı riske girdiği bu tür işlemde güvence altında olmadığından kredili satışta Banka Garantisi isteyebilir.
Vesaik Mukabili İthalatta ise, mallar sevk edilmekte, alıcı mal bedelini transfer ettikten sonra vesaiki teslim almakta ve malları gümrükten çekmektedir. Mal bedeli transfer edilmezse mallar gümrükte kalacağından ortaya çıkabilecek riskleri önlemek için satıcının, gönderdiği malların bedelini yine bir bankanın garanti etmesini istemesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca alıcı ve satıcının özel şartlar nedeniyle garanti metni üzerine önceden mutabık kalmaları da gerekmektedir.
Bu amaçla, Mal veya Vesaik Mukabili ödeme şekline göre ithalatçılar ithal edecekleri mal bedellerinin Bankamızca döviz olarak satıcıya ödenmesini sağlamak üzere Bankamızdan ilgili ülkenin Kambiyo Mevzuatının öngördüğü şekilde uygulamada ithal garantisi olarak bilinen dövizi natık “İthalatçının Borcunu Garanti Mektubu” düzenlenmesini isteyebileceklerdir.
Akreditifli bir ithalat işleminde ise alıcı ve satıcı arasında akdedilmiş bulunan alım-satım sözleşmesinde akreditif açılmadan önce akreditif açılacağı konusunda garanti verileceği şeklinde bir istemin ve ithalatçı firmanın müracaatı ile ithalatın garanti edilmesi söz konusu olabilecektir.
Bu tür kredi kullandırımlarında öncelikle firma lehine “İthalat Garantisi Kredisi” tesis edilmesi gerekmektedir.

Yorum yazın