İştiranın İskontodan Farkı Nedir?

İştiranın İskontodan Farkı Nedir?

İştiranın iskontodan farkı; iştira işlemlerinde senet borçlusunun, iskonto işlemini gerçekleştiren şubenin bulunduğu yer belediye hudutları dışında ikamet etmesidir. Senedi iskonto edecek şube, senedi borçluya ibraz ve ihbar için borçlunun bulunduğu yerdeki şubeye göndermek durumundadır.

Yorum yazın