İpotek Karşılığı Kredi Nedir?

İpotek Karşılığı Kredi Nedir?
Kredi lehdarı ya da üçüncü şahsa ait bir gayrimenkulün Bankamıza ipotek edilmesi karşılığında BCH şeklinde kullandırılan kredilerdir.

İpotek Karşılığı Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Teminat alınacak taşınmaz malın ekspertiz değerinin kredinin en az %25 fazlası tutarında olması gerekmektedir. Kredinin %25 fazlası tutarda ekspertiz değeri olan ve satış kabiliyeti yüksek taşınmaz mallar üzerine açılan kredinin Ortak Konu ve Hükümler bölümünde belirtilen oranda en az %100 fazlası tutarında ipotek tesis edilecektir. Şubelerimizce re’sen 1 yıldan uzun vadeli ipotek karşılığı kredi kullandırılmayacaktır. Alınacak ipotek ile ilgili olarak ipotek tesisi, ekspertiz ve sigorta işlemlerinde mevzuat dahilinde işlem yapılacaktır.

Kredi “118119- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel- Diğer” hesabında izlenecektir.

Yorum yazın