İpotek Derecesi Ne Demektir?

İpotek Derecesi Ne Demektir?

İpotek derecesi gayrimenkul rehninin sırasını ve teminatın miktarını tayin eder.
Taşınmaz rehni sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabilir. Birinci derecedeki alacaklı alacağını almadan ikinci derecedeki alacaklı alacağını alamaz. Ancak, hakkından feragat etmesi mümkündür.
Bir ipotek ilk defa tesis olunurken, rehnin hangi dereceden olduğu belirtilir. Bir taşınmazın değeri ne olursa olsun, tesis edilecek ipoteğe bir derece belirlenmesi ve o dereceye bir meblağ ayrılması gerekir
Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermez. Terkin edilen rehin hakkı yerine yeni bir rehin hakkı kurulabilir.
Her alacağın, ilk defa tesis olunduğu derecede kalmasına ve boşalan daha üst, daha avantajlı dereceye geçememesine “sabit derece” denir. Bu sayede, malik daha sonra boşalan dereceleri ihtiyacına göre kullanabilir.

Yorum yazın