İNTERNET BANKACILIĞI

İNTERNET BANKACILIĞI

1- İnternet Nedir?

İnternet (İnternational Network / Uluslararası Ağ), dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir başı, sonu, kısıtlaması veya yöneticisi olmayan global bir bilgisayar ağıdır.

2- İnternet Bankacılığı Nedir?

İnternet bankacılığı, günümüzde fiziksel şubelerden yapılan hemen tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi olarak da tanımlanabilir. İnternet sistemi bankaların çok kısa zamanda ilgisini çekerek, bankalararası rekabette önemli bir ileri bankacılık unsuru olmuştur. Çağın yeniliklerini yakalayan banka imajının yanı sıra, müşterilerine daha kolay ve çabuk hizmet veren banka imajı yaratmak isteyen bankalar internet bankacılığı hizmetini sunmaktadırlar. Böylece müşterilerine daha hızlı bir hizmet olanağı sunmakta, aynı zamanda da bu yolla maddi kazanç sağlamaktadırlar.

3- İnternet Bankacılığının Avantajları

• Bire bir iletişim imkanı sağlar; elektronik posta veya etkileşimli sayfalar kullanılarak banka müşterisi bireyler veya şirketler ile direkt iletişim olanağı elde edilir. Bu da normal posta hizmetlerinden çok daha hızlı, hatasız, takibi mümkün ve ucuzdur.
• Kişiselleştirme ile müşteriye önemli olduğu hissettirilir; internet şubesi sayfalarında kişilere özel bankacılık bilgileri sunmak, kişinin sanal şubeyi istediği lisanda kullanma ve ekranda görüntüyü özelleştirme olanağı vermek gibi teknik olarak basit kişiselleştirmeler insanların memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
• Host sistemlere ek fonksiyonlar getirir; bazı fonksiyonlar bankaların ana sistemlerinde desteklenmiyor olabilir, örneğin belli periyotlarda yapılan düzenli ödemeler (kira, aidat, okul taksidi vb.) İnternet bankacılığı uygulamaları ana sistemin desteklemediği böyle bir ödeme şeklini kendi bünyesinde kaydedip, ödeme tarihleri geldiğinde ana sisteme normal şubeden yapılan bir ödeme gibi aktarabilir. Böylece ana sistemde var olmayan bir ödeme tipi gerçekleştirilmiş olur.

• Yeni bankacılık enstrümanları imkanı sunar; internet bankacılığı yalnızca, kullanılan bankacılık enstrümanlarının internet ortamına taşınması olarak düşünülmemelidir. Dünyada hızla artan internet kullanımı ve elektronik ticaret önümüzdeki yıllarda ülkemizi de etkisi altına alacaktır. Bu yeni iş yapma metodları, yeni ödeme, kredilendirme, yatırım şekilleri doğuracaktır. Bugün ülkemizde internet kullanıcı sayısı çok az olmasına rağmen elektronik ticaret istekleri mevcuttur ve yalnızca bir banka internet POS sistemini ticari işletmelere sunabilmektedir. Bu sayının kısa sürede artması ve internet üzerindeki ticarette ihtiyaç olan bankacılık sistemlerinin şekillenmesi beklenmektedir.
• Artan bireysel işlemlerin operasyonel masraflarını azaltır; Bankacılık sistemimizde bireysel bankacılığın önemi son yıllarda çok artmıştır. Önümüzdeki yıllarda daha da çeşitlenmesi ve işlem hacminin artması beklenmektedir. Bu gerçekler ışığında denebilir ki daha az karlı ve daha çok sayıda işlem şubelerdeki masrafı artıracaktır. Ancak bireysel bankacılık çok önemli bir kar kaynağıdır, enflasyonun düşmesi durumunda daha da önem kazanacaktır. Dolayısıyla artan düşük miktarlı ve kişisel işlemleri, iyi yönetebilmek ve düşük harcamalar ile gerçekleştirmek ihtiyacı vardır. İnternet bankacılığı bankalara çeşitli, yaratıcı ve yeni hizmetleri çok ucuza mal etmelerini sağlar.
• Müşteri veri tabanı oluşturma imkanı verir; Çeşitli sebeplerden banka şubelerindeki müşteri kayıtları ihmal edilmiş olabilir. Belki günümüze kadar kişisel bilgiler çok önemli değildi. Ancak artık günümüzde bankalar için müşterilerin yaşı, cinsiyeti, doğum tarihi gibi bilgiler önem taşımaktadır. Sağlıklı bir müşteri veri tabanı oluşturmak güç bir iştir. Sık sık aynı sorulara cevap yazmak insanlara sıkıcı gelebilir. Oysa internet şubesi başvuru ekranlarında bu soruları daha kolay cevaplamak imkanları sunmak mümkündür. Abonelik ön koşulu olarak önemli bilgilerin zorunlu tutulması ise sağlıklı bir müşteri veri tabanı oluşmasını sağlar. Banka personelinin tekrar sisteme bilgi girme problemi de ortadan kalkar.
• Banka imajını artırıcı unsurdur.
• Şubeler WEB tabanlı sistemlere terfi edebilir.
• Dünyanın her yerinden, günün 24 saatinde, yılın 365 gününde internet şubelerine ulaşılabilir ve bankacılık işlemleri yapılabilir.
• Aktif pazarlama imkanı verir.
• Banka şubelerine gidemeyecek durumda olan kişilerin (özürlü-hasta-yaşlı) bankacılık işlemlerini bulundukları yerden yapabilmelerini sağlar.

4- İnternet Bankacılığının Dezavantajları

• İnternet bankacılığı yapan bankaların, bilgisayar sistemlerinin güvenliğini yeterince sağlayamamaları durumunda bilgisayar korsanlarının sisteme girerek bankaları büyük zararlara uğratma riski vardır ki bu beraberinde bankaların imajlarının büyük ölçüde sarsılmasını da beraberinde getirecektir. (Global Integrity Corp.tan William J.Marrow tarafından yapılan açıklamaya göre yabancı bir bankanın internet şubesine giren bir bilgisayar korsanı 3000 müşterinin tüm kayıtlarını silmiş, bir başka yabancı bankada ise yine bilgisayar korsanları tarafından internet sayfasına ahlak dışı görüntüler yerleştirilmesi banka müşterilerinin pek çoğunun hesaplarını kapatmasına yol açmıştır.)
• Müşterilerin kullanıcı şifrelerinin başkalarının eline geçmesi durumunda, müşterilerin zarara uğrama riskleri bulunmaktadır.
• Kötü hazırlanmış WEB siteleri bankanın imajını düşürebilir. Sıkıcı, yavaş, kendi kendine servis veren, kullanması zor, kullanana para ve zaman kaybettiren ve ikinci defa ziyaret etmeye değmeyecek siteler bunların başında geliyor. Etkileşim çağında daha ilginç veriler sunamayan bankalar, müşterilerinin önemli bir çoğunluğunu ve onlarla birlikte olumlu imajlarını da önemli ölçüde kaybedebilmektedirler.

5- Dünyada İnternet Bankacılığı

Dünyada internet bankacılığının geçmişi uzun yıllara dayanmamakla beraber, son 4-5 yıl içerisinde hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Kamuoyunun beklentilerini artırmak isteyen bankalar internet bankacılığı konusunda son derece istekli görünmekle beraber IBM’in ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan araştırma sonuçları gösteriyor ki, bankaların önemli bir bölümü de internet bankacılığı için henüz yeterli değiller. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da bulunan 51 banka üzerinde yapılan en son araştırma sonuçlarına göre ise pek çok bankanın teknolojik uzmanlığı iyi, hatta mükemmel düzeydedir.

İnternet kullanımı hızla büyümektedir. Dünya üzerindeki 100 milyon internet kullanıcısının 2004 yılında 500 milyonu aşacağı, Türkiye’de ise yıl sonuna kadar 1,5 milyon internet kullanıcısı, 600-700 bin civarında da on-line ev ve işyeri olacağı, bu sayının 2005-2007 yılları arasında ise 25 milyonun üzerinde internet kullanıcısı, 8 milyonun üzerinde de on-line ev ve işyeri olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu rakamlarla Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen pazarları arasındadır. Yakın zamanda sadece bilgisayarlarla değil, digital televizyonlarla da internet kullanımının yaygınlaşacağı gözönüne alınırsa Türkiye’deki internet kullanıcısı sayısının öngörülenin de üzerinde olacağı söylenebilir.

Tüm dünyada on-line finansal hizmetlerin 1997 cirosu 1.2 milyar USD olarak gerçekleşmiş ve Forrester Research’in 2001 yılı tahmini 5 Milyar USD civarında gerçekleşeceği şeklindedir. Bu da trendin yönünü gören kuruluşları bu konuda araştırmaya ve yatırım yapmaya teşvik etmektedir.

Booz Allen & Hamilton’ın 1996 yılında A.B.D.’de 285 banka arasında yaptığı internet üzerinden bankacılık araştırmasına göre

• %70 bankanın web sitesinde sınırlı seviyede fonksiyonalitesi bulunmakta,
• % 90 banka oldukça agresif planlar yapmakta,
• %69 banka daha kapsamlı hizmetler vermeyi planlamakta,
• % 65 banka ise internet sayfasının kurulumu için 25.000.- USD harcamakta,
• %84 ise yılda 25.000.-30.000.- USD sayfanın sürekliliği için harcamaktadır.

Booz Allen & Hamilton’ın 1996’da yaptığı araştırma A.B.D.’de internet bankacılığına yönelmeyi gösterirken; 1998’de bankaların İnternet uygulama yazılımlarına 93 Milyon USD harcamışlardır. Bu rakam 1999’da %250 artarak 326 Milyon USD olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

İnternet bankacılığında güvenlik kadar diğer birimlerde kullanılan sistemlerle entegre çalışabilme ve koordinasyon önem kazanmakadır. Bu noktada da e-ticaret ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulamalarının uyumlu olması gerekmektedir. Özellikle internet üzerinden bankacılık yapan veya yapmayı planlayan kurumların internet tabanlı çalışan uygulama yazılımlarını tercih etmeleri günümüzde proje başarısı için gereklilik olmuştur.

Amerika’da internet bankacılığını en iyi uygulayan bankalar olarak Security First Network Bank, Wells Fargo Bank, Bay Bank, Bank of America gösterilmektedir.

Security First Network Bank 18 Ekim 1995 tarihinde kurulmuş olup, fiziki olarak sadece Atlanta’da bir ofisi bulunmaktadır. Bu banka internet şubesi aracılığıyla tüm bankacılık hizmetlerini vermektedir. Bankanın Federal Devlet Sigorta Şirketi tarafından sigortalanması, bankanın iflas durumunda mudilerin kayıplarının federal devlet tarafından karşılanmasına olanak sağlamaktadır.

Security First Bank’ta normal bir bankada yapılan tüm işlemleri gerçekleştirmek mümkün, hesap açılabiliyor, faturalar ödenebiliyor, müşteri servisi ile kontakt kurulabiliyor, kredi başvurusu yapılabiliyor ve kredi açılabiliyor, o anki faiz oranları öğrenilebiliyor. Web sayfasının dizaynı 3 boyutlu bir banka gibi yapılmış olan bankada kasalar ve müşterilerle ilgilenmek için bekleyen bankacılar bulunmaktadır.

Wells Fargo internet bankacılığı, müşterilerine hesap bilgileri, hesaplararası virman, havale, fatura ödemeleri ve en yakın ATM’nin yerini öğrenebilme gibi hizmetler vermektedir. Ayrıca bankanın ekonomistleri tarafından hazırlanan ekonomik raporlar ve yorumlar, kişisel nakit yöntemi için hazırlanmış programlar da banka müşterilerinin kullanımına sunulmaktadır.

Bay Bank ise diğer bankalardan farklı olarak bedava bankacılık hizmeti sunarak müşteri portföyünün kısa sürede yükselmesini sağlamıştır. Hesaplar arasında havale yapma, Bay Bank kredi kartlarından herhangi birisine ödeme yapma, kredi line’ı, hesap ve çek bilgilerine ulaşabilme, fatura ödemeleri, banka kanalıyla elektronik ödeme yapma ve hisse senedi ile tahvil alımını da on line olarak müşterilerine sunma, hizmetlerin başlıcalarını oluşturmaktadır.

Son olarak, Bank of America online olarak tüm bankacılık hizmetlerini vermektedir. Web sitelerinde ekonomik tahminlerin yanısıra on-line olarak kredi kartı başvurusu da yapılabilen banka, ek olarak diğer tüm hizmetleri de sunmaktadır.

6- Avrupa’nın Yeni Ülke Sınırları On-Line Bankacılık Oluyor

Avrupa’nın ödün vermeyen finansal hizmetler endüstrisindeki bankalar hızla internet devrimine katılmaktadırlar. Avrupa bugün eski ile yeninin bir karışımıdır. Kültürel mirasa batmış saygıdeğer uluslar ekonomik küreselleşmenin motor görevi gördüğü bir geleceğe doğru çok hızlı bir şekilde daha yeni ilerlemektedirler.

Gerçekten de istatistikler ve endüstri gözlemcileri Batı Avrupa bankalarının gelişmiş internet bankacılığı açısından endüstrileşmiş dünyada en önde olduklarına işaret etmektedir. Paris’teki internet araştırma ve pazarlama danışmalığı konularında hizmet veren Bluesky İnternational Marceting İnc. Adlı firmanın önde gelen pazarlama analisti Suzan Nolan “Belirli ülkeler ve firmalar on-line finansal hizmet deneyimleri ile hızlı ve çok başarılı bir biçimde e-ticaret ve işlem yapmaya müsait internet bankacılık işlerine giriyorlar.” demektedir.

Suzan Nolan, delil olarak Bluesky’in son analizini gösteriyor. Buna göre Avrupa’nın 860 bireysel internet bankacılığı şubesinden 476’sı orta ve ileri seviyede internet tabanlı işlevsellik sunmaktadır. Buna karşılık A.B.D.’de sadece 249 banka benzer hizmetleri vermektedir. İleri seviyedeki siteler para transferlerinden fatura ödemelerine kadar değişen türde on-line işlemlere olanak tanırken orta seviyedeki sitelerde müşteriler yalnızca hesaplarını ve hesap özetlerini gözlemleyebilmekteler.

Elektronik ortamda İngiliz sanal bankacılık kuruluşu First Direct’in tek bir gerçek şubesi bulunmamakta ve bütün işlemler telefonla yapılabileceği gibi PC Bankacılığı da yapılabilmektedir. Masaüstünüzde yer alan ikonu tıkladığınızda, ATM menüsüne benzer bir menü gelmekte ve siz isterseniz hiçbir ücret ödemeden yeni işlem yapıp, isterseniz de hesaplarınızı inceleyebilmektesiniz. First Direct firmasının İngiltere’de verdiği bu hizmeti kullananların sayısı 925.000 kişiye ulaşmıştır ve ayda ortalama 11.000 yeni müşteri bu hizmetten yararlanmak için başvurmaktadır.

Siberbankalar dalga dalga gelen talebi karşılamak için sıçrama yapmış durumdalar. Bluesky araştırmasının gösterdiğine göre Avrupa’daki banka internet sitelerinin sadece yaklaşık %16’sı orta ve ileri derecede diye sınıflandırılmıştır. Suzan Nolan geçtiğimiz sanbaharda bu rakamın %55’e doğru bir patlama yaptığını söylemektedir. 52 adet orta ve büyük çaplı Avrupa finansal kurumunu incelemiş olan Forrester’in analizine göre bölgedeki bankaların %65’i şimdiden bakiye sorgulamları ve fon transferleri gibi basit on-line işlemleri desteklemekte; %29 ise gelecek bir yıl içerisinde böyle bir uygulama yapmayı planlamaktadır. Buna ilaveten bu tür bankaların %52’si müşterilerine kredi alma, borçlanma, komisyonculuk gibi işlemlerle diğer ürünleri on-line olarak yapma izni vermekte, %35’i de on-line finansal danışmanlık sunmaktadır. Karşılaştırmalı olarak bakılırsa sadece bir avuç A.B.D. finansal kurumu bu tür hizmetleri ulaştırmaktadır.

Teknoloji araştırma ve danışmalık firması Forrester Research İnc:’in yeni raporuna göre 2002 yılına kadar yaklaşık 10 Milyon Avrupalı tüketici finansal danışmanlık almak için internet kullanacağı tahmin edilmektedir. Amerikan analiz firması Datamonitor de bu konuda kaygısız, onların tahminlerine göre bugün 2.6 Milyon olan on-line bankacılık kullanıcı sayısının 2001 yılında 9,5 Milyona ulaşması beklenmektedir.

Massachussetts’de bir finansal araştırmalar şirketi olan Meridien Research’ın yaptığı bir çalışmaya göre, Avrupa’da zirvede olan 50 bankanın yaklaşık yarısının işlem yapabilen web siteleri var ve Kuzey Amerika ile kıyaslandığında bu rakam %38’dir. Buna dahil olanlar : İspanya’dan Banco Stander, Fransa’dan Banques Popularies, BNP ve Credit Mutuel, İsviçre’den Credit Suisse, Almanya’dan Deutsche Bank ve Dresner Bank, İskoçya’dan Royal Bank.

Netice itibariyle bankalar hizmet sunumlarını genişletmek ve müşteri ilişkilerini daha da büyütmek için teknolojiye özellikle de Web’e yatırım yapmaktadırlar. Avrupa Birliği kabaca bir birleşik finansal servisler sektörü yaratmaya çalışırken bakiye sorgulama ve fon transferi gibi temel bankacılık uygulamalarının, elektronik finansal hizmetlerin en yaygın biçimi olarak kalacağını da ekliyorlar.

Avrupada PC sayısının artması ve bankaların ağ sayesinde piyasayı harekete geçirmesi on-line bankacılığı ateşleyen etkenler arasındadır. Euro’ya dönüşümde operasyonları akıcı hale getirmek konusunda bankalar üzerindeki baskıyı kademeli olarak arttırmaktadır.

Ayrıca finansal kuruluşların genellikle şubede 1 dolara olan işlem maliyetinin ATM’de 0.50 dolar, internette 0.01 dolar olması nedeniyle şube dışı dağıtım kanalları aracılığıyla birim maliyetlerinin düşürülmesi üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Birim maliyetlerin özellikle internette düşük olması doğrudur ama, bir başka doğru da kullanıcı davranışları nedeniyle gerçek maliyetlerin o kadar düşük olmadığıdır. Örneğin, hesabınızda kalan 500.000.- TL için şubeye gitmeyi aklınızdan geçirmezsiniz, ama internet aracılığı ile bunun karşılığında 1 dolar almak için işlem yapmayı rahatlıkla düşünebilirisiniz. Burada asıl amaç maliyetleri düşürmekten ziyade internet aracılığı ile müşterilere finansal hizmet alabilecekleri bir ortam hazırlamaktır.

7- Türkiye’de İnternet Bankacılığı

Türkiye’de genellikle teknolojik anlamda gelişmelerin ana kaynağı bankalardır. İlk etkin bilgisayar kullanımı, ilk network kurulumu, ilk parasal bilgi transferi doğru ve yaygın olarak bankalar tarafından yapılmıştır. Daha internetin yararları dünyada tartışılırken, Türkiye’de internet tanınmazken bankalarımız birer ikişer internet çalışmalarını başlattı. Aslında bankaların bu konudaki çalışmaları aktif olarak 1996 yılı sonlarına rastlamaktadır. Gerek internetin sürekli gelişen yapısı, gerek Türkiye’de internetin yaygınlaşmaması, gerekse bankaların yıllarca süren istikrarlı çalışmalarıyla kazandıkları haklı “güvenilirlik” sıfatını bir internet korsanına feda etmek istememesiyle bu projelerin hayata geçme süresi uzadı. Şu anda bankalarımızın çoğunun dünya çapında internet uygulamaları, makine parkı ve site tasarımları vardır. Bugün için internet bankacılığı alanında hiçbir ülkeden geri olduğumuız söylenemez.

Ülkemizde bankacılık ve hizmet sektöründeki firmaların internete yaptığı yatırımlar ve sundukları yeni ürünler özellikle Kuzey Amerika’da gerçekleşen gelişmelerin yakından izlendiğinin bir göstergesidir. Cybercach, Digicahc ve Firstvirtual gibi benzerleri ülkemizde de görülen uygulamalar insanların artık telefon, elektrik veya sigorta gibi fatura ödemeleri için banka şubelerinde vakit harcamak istemediklerini göstermektedir.

8- Türkiye’de İnternet Bankacılığı Hizmeti Veren Bazı Bankalar

Garanti Bankası

Şube dışı bankacılık alanında Türkiye’nin en iddialı bankalarından biri olan Garanti Bankası şu anda 60 bin olan internet bankacılık bağlantılı müşteri sayısını yıl sonunda 100 bine ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu bankada şubesiz bankacılık işlemleri, Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü ve T. Garanti Teknoloji ve Bilişim T.A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Bankanın şu ana kadar bu teknolojiye yaptığı yatırım 200 milyon dolar civarında olup, bilgi teknolojilerine her yıl 30-35 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlamaktadır. İnternet bankacılığı güvenlik sorunu da çoğu bankada olduğu gibi yurt dışından ithal edilen sistemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bankanın internet şubesinde hesap bilgileri, tüketici kredisi ödeme planı, yatırım fonu alımı – satımı, kredi kartı ödemeleri, havale ve EFT, fatura ve vergi ödemeleri ile üniversite işlemleri yapılmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası 1997 yılı temmuz ayından bu yana internet üzerinden bankacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır. İnteraktif banka aracılığıyla 141 değişik işlem türü gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi için banka bünyesinde bir birim olarak hizmet veren Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nün geliştirdiği programlar kullanılmaktadır. İnteraktif şube idaresi için ayrı bir birimi yoktur. İşlemler, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Yazılım Geliştirme Müdürlüğünün ortak idaresinde yürütülmektedir. İş Bankası internet bankacılığı tamamen kredilerinin geliştirdiği bir sistem ile yürütülmektedir. Banka son günlerde internet servis sağlayıcılığı hizmeti de vererek, şubelerinde hesabı olan ve internet bağlantısı için düzenli ödeme talimatı veren her müşteriye isterse uygun koşullarda (9.95 USD / Ay) internet bağlantısı sağlamaktadır.

Pamukbank

Türkiye’de ilk “Call Center” uygulamasını başlatan Pamukbank internette de iddiasını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu sistemi erken başlatarak oluşturulan alt yapı daha sonra internet alt yapısında da kullanılmıştır. Bireysel Bankacılık Müdürlüğü’ne bağlı Alternatif Dağıtım Kanalları Birimi tarafından Ekim 98’de hizmete sokulan internet şubesinde, bankacılık işlemlerinin % 80’ine yakın bir kısmının yapılması planlanmaktadır. Şu anda bireysel ve kurumsal bankacılık alanında izleme işlemleri yapılmaktayken, elektronik ticaret ve borsa ile ilgili işlemlerin yapılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Akbank

Üç yıl önce AK-PC ile bilgisayar bankacılığına başlayan banka, geleceğin internet bankacılığında olduğu bilincinden hareketle Temmuz 1999’da AK-NET şirketi bünyesinde internet bankacılığına başlamıştır. İnternet bağlantılı müşteri hizmetleri ise Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Ev-Ofis Bankacılığ Servisi tarafından sağlanmaktadır. Akbank’ın internet sitesindeki hizmetlerinden, vadesiz mevduat hesabı ve Akkart’ı olan herkes faydalanabilmektedir. Bu bankanın internet şubesinden mevduat, kredi kartı ve yatırım hesaplarından bakiye görüntüsü ve ekstre alımı, her türlü para transferi, yatırım hesabı işlemleri (repo, VDMK, hazine bonosu, tahvil, yatırım fonu ve hisse senedi alım satımı), döviz alım satımı, kredi kartı ve senet ödemesi işlemleri gibi şubede yapılabilen işlemlerin % 70’i internet şubesinde yapılabilmektedir.

Denizbank

Bir yıl önce internet bankacılığına başlayan banka Açıkdeniz İnternet Şubesi kanalıyla müşterilerine hizmet sunmaktadır. Sistemin teknik altyapısı ve programlanması özel bir şirket tarafından yapılmıştır. İnternet şubesinin işletilmesi ise Bireysel Bankacılık Grubu bünyesindeki Ürün Geliştirme Bölümüne bağlı İnternet Şubesi Birimi ile Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Müşteri internet bankacılığı için başvurduğu sırada kullanıcı adını ve şifresini kendisi girmekte ve böylelikle banka müşterilerine şifre ve numara göndermekle uğraşmamaktadır.

Bankanın internet hizmetleri arasında hesap bilgileri görüntüleme, vadeli/vadesiz hesap açma, vadeli hesap kapatma, virman (müşterinin kendi hesapları arasında para transferi), EFT (Türkiye içinde başka bir bankaya para transferi), SWIFT (yurt dışında başka bir bankaya para transferi), döviz alım satımı, arbitraj (bir döviz cinsinden başkasına para transferi), kredi kartı bilgileri sorgulama işlemleri yer almaktadır.

Esbank

Esnet, AloEs, EsTel uygulamalarıyla şubesiz bankacılık faaliyetlerini başlatan Esbank yakın bir zamanda bankacılık işlemlerini görüntülü telefona aktarmayı planlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu Bilgi Teknolojileri ve Şube Dışı Bankacılık birimleriyle hizmetlerini sürdüren bankada işlemlerin % 40-50’sinin şube dışından yapılmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Şube dışı bankacılığa kadar uzanan yolda öncelikle sistem yatırımları yaparak müşteri bilgi merkezi oluşturulan bankada her üç kanaldan yapılan işlemin banka açısından bir farkı bulunmuyor. Müşterilere verilen ve yalnzca kendilerinin bildikleri şifre ve rumuzlar ile işlemler arasında sorulan yeni sorular suretiyle güvenlik sağlanıyor. Esbank kurduğu sistemle şube dışından 150 işlem yapılabilmektedir. (Tüm yatırım işlemleri, talimatlar, hesap bilgileri vb. işlemler) Böylece gelecekte şube yükünün % 40-50 oranında azaltılması planlanmıştır. Elektronik ticaret konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilen bankada bu işlemin hukuki problemler ve internet kullanımının yaygın olmaması nedenleriyle henüz uygulamaya konulmadığı vurgulanmaktadır.

Osmanlı Bankası

Bağımsız bir yayın kuruluşu olan Online Banking Report tarafından dünya çapında yapılan değerlendirmede dünyanın en iyi bankaları arasında yer alan ilk Türk bankası olmuştur. İnternet bankacılığı hizmetleri Bireysel Bankacılık Pazarlama Grubu’na bağlı Alternatif Dağıtım Kanalları Birimi ve T. Garanti Teknoloji ve Bilişim T.A.Ş. tarafından yürütülmektedir. İnternet şubesi aracılığıyla bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerinin yanı sıra bilgi izleme işlemleri de yapılabilmektedir. İnternet şubesi hizmetlerinden yararlanmak için Osmanlı Bankası’nda hesap açtırmak ve internet başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Osmanlı Bankası’nın internet şubesi üzerinden başka hesaplara havale, EFT, repo, yatırım fonu kesin satış ve döviz işlemleri için günlük tutar sınırlamaları bulunmaktadır. Çok yakın bir zamanda vadeli EFT talimatı, bireysel kredi işlemleri, debit kart işlemleri ve hisse senedi işlemleri de yapılması için çalışmalar sürmektedir.

Vakıflar Bankası

Vakıfbank, son yıllarda bireysel bankacılığın gün geçtikçe artan önemini çok önceden öngörerek, buna uygun stratejiler geliştirmiş ve özellikle bireysel bankacılık hizmet ürünlerinin çeşitliliğini artırarak, hizmet kalitesini de hep üst seviyelerde tutmuştur. Bu ürünlerden en yenisi ise internet bankacılığını başlatmış olmasıdır. Bununla ilgili olarak 2000 yılında Bireysel Bankacılığa bağlı olarak İnternet ve Call Center alanında hizmet veren Şubesiz bankacılık birimini kurmuş ve güçlü bir kadro ile desteklemiştir. İnternet üzerinden para çekme ve yatırma haricinde her türlü işlemin yapıldığı ve güvenliğin kademeli olduğu bir sistem kurulmuştur. Önce müşteriye sistem giriş kodu sorulmakta, daha sonra da internette işlem menüsüne giriş için şifre girilmektedir. Ayrıca yapılan işlemlerde, örneğin başka bir bankaya EFT veya başka bir hesaba bankanın debit kartı olan Bankomat-724 hesabından havale yapılmak istendiğinde müşteriye kart şifresini sorarak üçüncü bir güvenlik sağlamaktadır.

Bugün herhangibir Vakıfbank şubesine internet başvuru formunu dolduran her müşteri internete üye yapılarak kendisine Sistem Giriş ve internet şifreleri gönderilmektedir. Müşteri ister ise internet şifresini değiştirebilmektedir. Müşteri internet üzerinden hesap bakiyelerini öğrenme, başka hesaplara havale diğer bankalara EFT yapma, fon alım satımı dahil her türlü yatırım işlemini, günlük döviz kurlarını öğrenme ve döviz alıp satma işlemlerini hiç bir ücret ödemeksizin yapabilmektedir.

Etiketler:

Yorum yazın