İlan ve Reklam Vergisi

İlan ve Reklam Vergisi:

a. Verginin Konusu, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.
b. Mükellefiyet ve Sorumluluk; bankalar, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yaptırdıkları surette verginin mükellefi olurlar. Bankalar, ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler vasıtasıyla gerçekleştirdiği durumda bu kişi veya kuruluşlar bankaların adına vergilerini ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.
c. İstisna ve Muaflıklar; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 14. maddesinde hangi ilan ve reklamların vergiye tabi olmadığı belirtilmiştir. Bunların içinden Bankalar için önem arz eden bazıları aşağıda belirtilmiştir.
-TRT tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
-Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
-Bankalara ait işyerlerinin iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,
-Umumi mahallerde reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar.
d. Matrah ve Oran; vergi konusuna giren ilan ve reklamlar için ödenecek vergiler kanunda yer alan tarifelerde belirlenmiş bulunmaktadır. Örneğin, dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın