İHTİYARI REASÜRANS

İHTİYARI REASÜRANS
İhtiyari Reasürans, ilk uygulanan reasürans çeşididir. Bir zamanlar çok tercih edilmesine karşın günümüzde eski önemini yitirmiş yerini Mecburi Reasürans yöntemine bırakmıştır. Bunun nedeni, işlerin seçimlik oluşu ve her bir işin reasürörün onayına tek tek sunulma zorunluluğudur. Bu zorunluluk ekstra iş gücü gerektirmekte ve maliyeti arttırmaktadır. Ayrıca uzun zaman aldığından bazen işin kaybedilmesine neden olmaktadır. Maliyetli oluşu yüzünden reasürans komisyonu hiç bir zaman Trete Reasüransından alınan komisyon kadar yüksek olamaz ve hiç bir zaman Trete Reasüransında olduğu gibi bir kâr komisyonu söz konusu değildir. Sedanın devrettiği ihtiyari işler üzerinden rezerv tutmasına da izin verilmediği bunlara eklenebilir.
Sigortacı, İhtiyari reasürans yapmak istediğinde daha işi kabul etmeden reasürörden korunma satın almak zorundadır. Bunun için de reasüröre, poliçe sahibinin adını, adresini, risk türünü, poliçe başlangıç-bitiş tarihlerini, prim tutarını, sigorta bedelini ve riske ilişkin diğer önemli bilgileri içeren bir reasürans slibi gönderir. Reasürör tüm bu bilgilerden yararlanarak riskin ne kadarhk kısmını üzerine alacağına karar verir. Kararını verirken sigortalının kendi üstünde bıraktığı riskin miktarı önemli olmakla birlikte asıl dikkat ettiği sedan şirketin kendi üstünde bıraktığı risk ile ihtiyari olarak devretmek istediği riskin aynı olup olmadığıdır.
Reasürör işi reddetme hakkına da sahiptir. İhtiyari anlaşmanın geçerli olabilmesi için reasürörün reasürans slibinin bir kopyasını geri yollayarak riski kabul ettiğini bildirmesi gerekir. Cevap vermediği taktirde bu reasürörün işi kabul ettiği anlamına gelmez.
Sigorta şirketleri ihtiyari reasüransı, Kırklı gerekçelerle tercih ederler. Birincisi ve sık rastlananı büyük meblağlı işlerde sigorta şirketlerinin trete kapasiteleri yetmediği zaman kalan kısım için ihtiyari reasüransın tercih edilmesi; ikincisi, trete anlaşmaları kapsamında olmayan riskleri sigortalamakta kullanılması ve üçüncüsü de sigortalanmak istenen risk Trete kapsamında olsa bile çeşitli nedenlerle sedanın bu riski tretesine devretmek istememesidir. Bunlar gösterilebilecek gerekçeler arasında en önemlileridir.

Sigorta şirketi ihtiyari reasürans için genellikle sürekli çalıştığı trete reasürörlerini tercih eder. Çünkü bu reasürörler şirketi tanıdıkları ve iş kabul prensiplerini bildikleri için daha rahat ve kısa zamanda karar verebilmektedirler.
Eğer bir sigorta şirketi çalıştığı bir branşta ihtiyari reasürans yöntemine sıkça başvuruyorsa bu durumda ihtiyari/mecburi reasürans tretesine ihtiyaç duyabilir. Zira bu reasürans biçiminde sigorta şirketinin seçme hakkının olmasına karşın reasürörün her işi kabul etme zorunluluğu vardır. Fakat bu yöntemin reasürörlerce fazla benimsenmediği ve plasmanda zorluklarla karşılaşıldığı bilinmektedir.
Yukarıdaki durumun tam tersi söz konusu olduğunda yani sigorta şirketi çok seyrek olarak reasüransa ihtiyaç duyduğunda Trete anlaşması yapmak ne reasürörler için ne de sigorta şirketi için cazip olmayacağından ihtiyari reasürans yönteminin kullanılması daha akıllıca olacaktır.
Her ne kadar ihtiyari reasürans yönteminin yukarıda sıraladığımız dezavantajları ve zorluklan varsa da kimi yararlı yönlerinin bulunduğu da gözardı edilmemelidir. Özellikle küçük sigorta şirketlerinin kapasitelerini arttırmalarında faydalı olduğu gibi farklı şirketlerle çalışmak ve onların deneyimlerinden yararlanmak için de iyi bir fırsattır.
Günümüzde ihtiyari reasürans en çok Yangın, Mühendislik, Nakliyat ve Havacılık gibi yüksek sigorta teminatlarının söz konusu olduğu branşlarda tercih edilmektedir.
Sedan şirket ihtiyari olarak çalıştığı reasürörlere belirli sürelerde yaptıkları işlere ilişkin prim ve hasar bordroları göndermek zorundadır. Bu bordrolarda reasürörün işini takip etmesini kolaylaştırıcı pek çok bilgi bulunur.

Yorum yazın