İhracat Sigorta Kuruluşlarının Garantisi Kapsamında Kullandırılan Kredilerin Kapsamı Nedir?

İhracat Sigorta Kuruluşlarının Garantisi Kapsamında Kullandırılan Kredilerin Kapsamı Nedir?
Dış ticaretin finansmanını enstrümanlarından biri de, ülkelerin kendi ihracat sigorta kuruluşlarınca hazırlanan programlar kapsamında kullandırdıkları kredileridir. Bu kuruluşlar ağırlıklı olarak kendi ülkelerinin yatırım malı ihracatını desteklemek amacıyla hangi ülkelere, ne tutarda, hangi vadede, hangi ürünlerin, hangi bankalar aracılığı ile kredi kullandırılacağı şartlarını içeren programlar belirlerler. Bu programlar kapsamında kendi ülke ürünlerinin ihraç edilmesini finanse etmek için kredi açan Bankalara, ithalatı yapacak olan ülkenin bankasından yapılacak olan geri ödemeler tutarını garanti ederler.
İhracat sigorta kuruluşları güvencesinde, yurtdışındaki bankalar tarafından ithalatçılara kullandırılan orta-uzun vadeli krediler, genel olarak ticari kontrat tutarının 85%’i oranında finanse edilir, 15%’lik kısım ise ithalatçı tarafından ihracatçıya peşin ödenir. Vade genellikle 5 yıla kadarsa da karşılıklı anlaşmaya göre işlem bazında daha uzun vade de mümkündür.

Başlıca İhracat Sigorta Kuruluşları Hangileridir?

ALMANYA HERMES
A.B.D US EXIM
FRANSA COFACE
İNGİLTERE ECGD
İSPANYA CESCE
İSVİÇRE ERG
İTALYA SACE
JAPONYA JBIC

Ülke Kredilerinin Avantajları Nelerdir?
-Uzun vadeli geri ödeme planı,
-Yüksek tutarlı yatırım mallarının ithalatına imkan sağlaması,
olarak sıralanabilir.

Kredinin İşleyişi Nasıldır?

1-İthalatçı ve İhracatçı arasında ticari kontrat imzalanır.
2-İthalatçı Ziraat Bankası’na, İhracatçı kendi ülkesinin İhracat Sigorta Kuruluşu ve Bankası’na başvurur.
3-Muhabir Banka ile Bankamız işlemin olabilirliğinin incelenmesi için temasa geçerler.
4-İşlem bazında Muhabir Banka kredinin koşulları ve masraflar v.s. gibi bilgileri Bankamıza gönderir.
5-Koşullar müşterimizce uygun bulunursa Muhabir Banka her işlem için bir Standart Kredi Sözleşmesi gönderir. Söz konusu sözleşme Bankamız müşterisine borçlu sıfatıyla imzalattırılarak Muhabir Bankaya gönderilir.
6-Kontrat tutarının % 85’i tutarında Bankamızın amir olduğu, ihracatçı lehine, görüldüğünde ödemeli gayrıkabili rücu akreditif açılır.
7- Bankamız Muhabir Bankaya işlem bazında bir garanti mektubu verir.
8- Her işlem için Bankamız hukuk birimlerinden hukuki görüş alınarak Muhabir Bankaya gönderilir.
9-İthalatçı % 5’lik peşinatı ve %10’luk ara ödemeyi ihracatçıya öder.
10-İhracatçı yüklemeyi yapar ve gerekli evrakı Muhabir Bankaya ibraz eder.
11-Muhabir Banka vesaikin Akreditif şartlarına uygunluğunu inceledikten sonra %85’lik kısmını İhracatçıya ödeyerek müşteriyi borçlandırır.
12-Muhabir Banka yükleme evrakını Bankamıza gönderir.
13-Bankamız aldığı vesaikin akreditif şartlarına uygunluğunu inceledikten sonra ithalatçıya teslim eder.
14-İthalatçı malları gümrükten çeker.
15-Kredi, İthalatçının Ziraat Bankası’na Ziraat Bankası’nın da Muhabir Bankaya, anapara ve faiz tutarlarını standart kredi anlaşmasında belirlenen esaslar dahilinde geri ödemeleriyle itfa olur.

Yorum yazın