İhracat Kredisi Türleri Nelerdir?

İhracat Kredisi Türleri Nelerdir?

1-İhracata İlişkin Avans Kredileri:

1.1- Bankamız Kaynaklı Türk Lirası İhracat Kredileri:

Bankamız kaynaklı TL İhracat Kredileri, Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esas ve usuller dahilinde gerekli teminatların alınması ve kredi kullandırım koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla kullandırılacaktır.

Fiili mal ihracı, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla, Bankamız kaynaklarından kullandırılan TL ihracat kredileri, sevk öncesi ve sevk sonrası olmak üzere iki gruba ayrılır.

a) Sevk Öncesi İhracat Kredileri (İhracata Hazırlık Kredileri):

İhracatçıya; ihraç konusu malın üretim ve hazırlanması veya hizmetin sağlanması amacıyla Borçlu Cari Hesap, Senet Karşılığı Avans veya Ürün ve Mal Karşılığı Avans şeklinde, en fazla 1 yıl vadeli olarak serbest dövizle ihracat taahhüdü karşılığı Türk Lirası üzerinden kullandırılan kredilerdir

Akreditif Karşılığı Sevk Öncesi İhracat Kredisi

İhracatçı lehine açılmış olan gayrikabilirücu (dönülemez) teyitli bir akreditif karşılığında, ihracatçıya avans verilebilir.

Banka Kontrgarantisi Karşılığı Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Bu kredilerde, alınan kontrgarantiye bağlı olarak ihracatçıya sevk öncesi ihracat kredisi kullandırılması söz konusu olabilir.

b) Sevk Sonrası İhracat Kredileri:

Sevk sonrası ihracat kredileri, fiili ihracat yapılmasından sonra, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine kadar geçecek süre için, ihracatçının finanse edilmesini sağlayan 2kredilerdir. ihracat akreditifi, ihracat vesaiki, kabul kredili poliçe veya mal karşılığı avans şeklinde kullandırılır Bu krediler de, azami 1 yıl vadeli açılır.

İhracat Vesaiki Karşılığı Sevk Sonrası İhracat Kredisi
İhraç konusu malın sevki ile ihraç bedelinin tahsili arasındaki süre için, ihracatçının finanse edilmesini sağlamak üzere ihracata ilişkin vesaikin Bankamız kanalıyla tahsile gönderilmesi halinde, bu vesaik karşılığında, ihracatçıya avans verilmesini sağlayan sevk sonrası ihracat kredisi türüdür.
İhracat Akreditifi Karşılığı Sevk Sonrası İhracat Kredisi
akreditif vadeli ise, vade sonuna kadar ihracatçıya avans verilerek, ihracatçının finanse edilmesi sağlanır.

Bir firmaya aynı ihracat bağlantısı için, sevk öncesi ve sevk sonrası ihracat kredisi kullandırılabilir mi?

Bir firmaya aynı ihracat bağlantısı için, sevk öncesi ve sevk sonrası ihracat kredisi kullandırılamaz. Başka bir deyişle, ihracat bağlantıları, sevk öncesi ve sevk sonrası olarak mükerrer kredilendirilemez.

Yorum yazın