İhracat kredisi

İhracat kredisi

İhracat kredisi, bir teşvik tedbiridir. Döviz kazandıracak girişimlerin finansmanını hedef tutmaktadır. Diğer kredilere kıyasla daha riskli ve müsamahalı bir prosedüre bağlı tutulmaktadır. En sağlam teminata dayanan işlerde bile ödünç verilen miktar karşılık değerinin hayli altında iken, ihracat kredilerinde satılacak mal ve hizmet fiyatının % 100’üne yakın oranda kredi açıldığı görülmektedir.
Kısa vadeli ihracat kredisi, en çok iki yıl sürelidir. Hizmet ve tüketim malları ihracatının ihtiyaç gösterdiği fonları temin etmektedir. Prefinansman harcamalarını da kapsamaktadır. Sürekli ihracat yapan firmalar revolvin kredi formülünden yararlanmaktadırlar. Diğer firmalar, memleket dışındaki alacaklarına ait dökümanları bankalarına bir emre yazılı senetler beraber tevdi ederek iskonto ettirmektedirler. Merkez bankaları, ihracat senetlerini tercihen kabul etmekte ve bunlara kota ve tavan uygulamamaktadır.
Orta vadeli ihracat kredisinin süresi iki yıldan yedi yıla dek değişmektedir. Bu krediler büyük inşaat işlerini ve yatırım malları satışlarını kapsamaktadır. Taahhüt bedelinin veya satılacak malın fiyatının % 90 ve hatta % 95’ine kadar yükselmektedir. Merkez Bankaları, kredi senetlerini bir süre için “pansiyone” kabul edilmektedir.
Kredi müteahhit veya satıcı 2irma adına açılmaktadır.
Uzun vadeli ihracat kredisinin süresi on yıla kadardır. Bu kredilerde büyük inşaat işlerini ve yatırım mallarının finansmanına kullanılmaktadır. Kredi, ihracatçının değil, ithalatçının adına açılmaktadır. Çok kez borçlunun uyruğu olduğu hükümetten garanti alınmaktadır.
Uzun vadeli ihracat kredisi, borçlunun adına açılmakla beraber, mal ve hizmet ihraç eden firmanın harcamalarını karşılamaktadır. Zaman açısından, ödünç verme işlemi ikiye bölünmektedir. Beş yıllık birinci kademenin finansmanı, ihracatçının bankası tarafından yapılmaktadır. Banka, altıncı yılda alacağını dışilişkilerde uzmanlaşmış bir başka mali aracıya devretmektedir.
Merkez bankaları da, açılmış kredilere ait senetleri reeskonta kabul etmekte, fakat birkaç yıl sonra bunları kredilerin kademeli finansmanını yapan bir başka mali aracıya devretmektedir.
Uzun vadeli kredilerin risklerini karşılamak için bankaların mevduatları ölçüsünde katıldıkları bir özel güvenlik fonu da kurulmaktadır.

Yorum yazın